rss Meddelanden

09.04.2018

Landskapsstyrelsens beslut 9.4.2018

Maakuntahallituksen työpaja 9.4.2018, kuva Milla AaltoNylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 9 april. Styrelsen bekantade sig med det nya landskapets verksamhet och simuleringen av ekonomi samt bearbetade och kommenterade det nya landskapets servicestrategi för social- och hälsovården i en workshop.

Simulering av landskapets ekonomi

> Länk till förslaget

Lägesöversikt över landskap- och vårdreformen 5/2018

> Länk till förslaget

Beredning av en servicestrategi och landskapsstyrelsens deltagande i beredningen

> Länk till förslaget

Övriga ärenden för kännedom

> Länk till förslaget

Inkommande mötesdatum för kännedom

> Länk till förslaget


Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455

Landskapsstyrelsens sekreterare, förvaltnings- och ekonomidirektör  Paula Autioniemi,
tfn 040 737 8050


Bild från landskapsstyrelsens workshop. Bild: Milla Aalto


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar