rss Meddelanden

09.05.2018

Nylandsprogrammet ute på turné i våren

Uusimaa 2.0 Roadshow. Kuvitus Raquel BenmerguiMed vilka ingredienser byggs landskapets framtid upp och varifrån får man pengarna? Vid Nylandsprogrammets roadshow får du ta del av de aktuella utvecklingsbehoven och finansieringsmöjligheterna på ditt eget område, och i synnerhet om vilken riktning regionutvecklingen tar i landskapsreformens virvlar. Evenemangen ordnas 26.4–17.5 i Borgå, Träskända, Hangö och Helsingfors. Anmälan pågår för närvarande – boka din plats!

Fyra evenemang, fyra synvinklar

Nyland 2.0-turnén startar 26.4 i Borgå. Då ligger fokus på EU-finansiering och hur framtiden ser ut för smart specialisering. Vid sidan av smart teknologi avhandlas också landskapsreformen, i synnerhet ur livskraftssektorns synvinkel. Evenemanget ger också förutsättningar för konkret projektsamarbete.

-    I Borgå diskuteras i synnerhet energiproduktionens framtid. Regionen är ett av Finlands viktigaste centrum för energiproduktion och där pågår redan flera innovativa utvecklingsprojekt, berättar Nylands förbunds regionutvecklingsdirektör Juha Eskelinen.

På programmet i Träskända 3.5 står förutom diskussioner om vårdreformen även debatt om livskraftssektorn, som också behandlas på plats och ställe av framtidsforskaren och företagscoachen Ilkka Halava från Prime Frontier Oy. Samtidigt behandlar man de mest problematiska behoven som är aktuella inom regionutvecklingen och ger förslag på gemensamma projekt utifrån olika aktörers mål.


Nyland är ett starkt varumärke som ger en bra grund att bygga på


I Hangö 8.5 klarläggs hur Nyland ska bli kolneutralt före utgången av år 2035. Vid evenemanget diskuteras varför det är nödvändigt för företagen och konkurrenskraften att sträva efter kolneutralitet, och hur städernas livskraft kan öka på ett kolneutralt sätt. Förutom matnyttiga anföranden ordnas också ett så kallat inlärningskafé.

-    - Många västnyländska kommuner är föregångare då det gäller kolneutralitet. År 2035 ligger bakom hörnet – nu om någonsin behöver vi gemensamma projekt, nya idéer och bra exempel, säger tillställningens koordinator Olli-Pekka Hatanpää från Nylands förbund. 

Turnén kulminerar i huvudstadsregionens evenemang 17.5 där man bekantar sig djupare med landskapets struktur, som blir allt viktigare i och med landskapsreformen, samt med det nya landskapets identitet.

-    - Nyland ter sig olika beroende på varifrån man betraktar landskapet, och en del föreställningar om identitet är väldigt lokalt förankrade. Enligt en färsk utredning är Nyland ändå ett starkt varumärke som ger en bra grund att bygga på, avslöjar Nylands förbunds näringschef Lauri Kuukasjärvi.

Roadshowens etapper och program:

Östra Nyland

Torsdagen 26.4 kl. 10.00–12.00, Konstfabriken, Borgå
> Prentationer
Ytterligare upplysningar om evenemanget: Koistinen, Tarja

Mellersta Nyland

Torsdagen 3.5 kl. 8.30–12.00, Järvenpäätalo, Träskända
> Prentationer kommer
Ytterligare upplysningar om evenemanget: Haili, Tarja

Västra Nyland

Tisdagen 8.5 kl. 11.00–16.00, Hotell Regatta, Hangö
> Program
Ytterligare upplysningar om evenemanget: Hatanpää, Olli Pekka

Huvudstadsregionen

Torsdagen 17.5 kl. 8.30–12.00, Finlandiahuset, Helsingfors
> Program och anmälan (anmäl dig senast 15.5)
Ytterligare upplysningar om evenemanget: Lainevuo, Ari

Vad är Nylandsprogrammet 2.0?

Nylandsprogrammet 2.0 är Nylands recept för landskapets utveckling på lång sikt. Programmet trädde i kraft i början av 2018 och innehåller landskapets vision och fokusområden, mål och åtgärder. Programmet utgör också grunden för arbetet med en strategi och vision för det nya landskapet som inleder sin verksamhet 2020. Med ett gemensamt recept bygger vi upp Nylands framtid, som du får vara med och krydda tillsammans med alla andra!

> Bekanta dig med programmet


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar