rss Meddelanden

23.04.2018

Landskapsstyrelses beslut 23.4.2018: Planen för Östersundom går framåt för att godkännas av fullmäktige

Nuija. Kuva: Kosti KeistinenNylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 23 april. Styrelsen godkände förslaget till etapplandskapsplan 2 för Nyland, Östersundomområdet och beslutade sända det vidare för att godkännas av landskapsfullmäktige. Dessutom valde styrelsen Lapinlahden Lähde till mottagare av Nylandspriset 2018 och beslutade inleda utarbetandet av en havsplan för Finska viken.

Etapplandskapsplan 2 för Nyland, Östersundomområdet, godkännande av planförslaget

Styrelsen godkände förslaget till etapplandskapsplanen 2 för Nyland, Östersundomområdet och beslutade sända det vidare för att godkännas av landskapsfullmäktige. Målet är att landskapsfullmäktige kan godkänna planen vid sitt möte i juni. 

Planförslaget var framlagt till påseende 2017–2018. En ändring gjordes i plankartan på basis av respons; egenskapsbeteckningen för kulturmiljö av intresse på landskapsnivå på Westerkulla gårds område utvidgades.

Planen för Östersundomområdet omfattar området mellan Östersundom i Helsingfors och Söderkulla i Sibbo och en del av Västersundom i Vanda. I planen för Östersundomområdet behandlas alla centrala ämnesområden som hänför sig till region- och samhällsstrukturen. Planen är en del av etapplandskapsplan 2 för Nyland.

> Länk till förslaget (på finska)

 

Nylandspriset 2018

Landskapsstyrelsen valde Lapinlahden Lähde till mottagare av Nylandspriset. Dess verksamhet som inletts med frivilliga krafter har speciellt hjälpt unga rehabiliteringsklienter inom mentalvården. Området för det gamla sjukhuset i Lappviken och ett aktivt kamratstöd har så småningom öppnats för stadsborna som en trygg förstärkare av samhörighet helt i egen klass. Nuförtiden är området en oas av välmående och kultur som är öppet för alla. 

Nylands förbund beviljar årligen Nylandspriset till en person eller en grupp som arbetar för nylänningarnas bästa. Valet görs på basis av medborgarnas och organisationernas förslag, och valet firas under Nylandsveckan i maj. Förutom ett hedersomnämnande får vinnaren även en penningbelöning på 2 000 euro som stöd för sin verksamhet. Det första Nylandspriset 1982 beviljades 1982.

> Länk till förslaget (på finska)

 

Havsplaneringen inleds

Landskapsstyrelsen beslutade inleda utarbetandet av en havsplan för Finska viken i samråd med Kymmenedalens förbund. Ändringen av markanvändnings- och bygglagen förpliktar att utarbeta en plan.

En havsplan är en allmän plan utan rättsverkan som styr användningen och som kustlandskapen utarbetar i samarbete senast under år 2021. Målet är att främja en hållbar utveckling och ökning av olika former av användning av havsområdet. Samtidigt är målet en hållbar användning av naturresurserna och att uppnå en god status för havsmiljön.

> Länk till förslaget (på finska)

 

Lägesöversikt över landskaps- och vårdreformen 6/2018

Landskapsstyrelsen föreslog enhälligt i samband med lägesrapporten för vård- och landskapsreformen att det till nästa möte bereds ett förslag om den politiska styrningen av reformen.

> Länk till förslaget (på finska)


Ansökan om koordinatorskap för stadsdirektörernas energi- och klimatavtal (Covenant of Mayors for Climate & Energy)

> Länk till förslaget (på finska)

 

Organiserandet av strukturfondens förvaltning för programperioden 2014–2020 efter landskapsreformen

> Länk till förslaget (på finska)

 

Delårsrapport 1/2018 för kännedom

> Länk till förslaget (på finska)

 

Övriga ärenden för kännedom

> Länk till förslaget (på finska)

 

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget (på finska)

 

Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i landskapsstyrelsen (Tapio Pulkkinen) och val av ny ersättare

> Länk till förslaget (på finska)

 

Inkommande mötesdatum för kännedom

> Länk till förslaget (på finska)

 

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455

Landskapsstyrelsens sekreterare, förvaltnings- och ekonomidirektör  Paula Autioniemi, tfn 040 737 8050


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar