rss Meddelanden

25.04.2018

Nyland strävar på allvar efter kolneutralitet – Nylands förbund och flera kommuner skrev under ambitiöst energi- och klimatavtal

Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksne allekirjoitus 24.4.2018Nylands förbund och en skara nyländska kommuner skrev på tisdagen i Esbo under ett anslutningsavtal till städernas energi- och klimatavtal. Målet är att påskynda landskapets och kommunernas konkreta klimatåtgärder. Nylands största städer Helsingfors, Esbo och Vanda har redan tidigare skrivit under avtalet.

Avtal ska föra kommunerna mot klimatmål

Målet med stadsdirektörernas energi- och klimatavtal (Covenant of Mayors for Climate & Energy) är att föra samman aktörer på olika nivåer och påskynda lokala klimat- och energiåtgärder.

I Finland har endast 12 kommuner anslutit sig till avtalet. På tisdagen anslöt sig Grankulla, Kyrkslätt, Lovisa och Vichtis. Avtalen ska ännu bekräftas av kommunernas styrelser och fullmäktige.

I avtalet förbinder sig kommunerna till åtgärder som påskyndar kolneutralitet. EU-kommissionens representanter Manuel Palazuelos-Martinez och Eero Ailio ser de nyländska kommunernas engagemang som ett viktigt steg i riktning mot kolneutralitet.

Nylands förbund undertecknade på tisdagen ett eget samordningsavtal i vilket förbundet förbinder sig till att stöda nylänningarna som anslutit sig till avtalet.
 
– Vi vill på det här sättet uppmuntra och stöda nyländska kommuner och aktörer och göra Nyland till en vägvisare i energi- och klimatfrågor, säger Nylands landskapsdirektör Ossi Savolainen.

Finländarna är i allmänhet aktiva, men vi håller oss ofta för mycket till vårt eget, fortsätter Savolainen. Vi vill nu också föregå som exempel för andra landskap.

Hiilineutraali Uusimaa -seminaari Espoossa 24.4.2018

Seminarium inledde arbetet med gemensam färdplan

Nylands förbund och Europeiska regionkommitténs gemensamma EU-seminarium samlade på tisdagen den 24 april en inflytelserik skara deltagare som ska föra Nylands ambitiösa mål om minskade klimatutsläpp framåt. Under dagens lopp tog man fram nya gemensamma åtgärder som rent konkret kan inledas på olika håll i landskapet för att hantera klimatförändringen.

– Ett viktigt resultat av den här dagen är att vi nu får fart på landskapets åtgärder, utifrån vilka vi ska utarbeta en färdplan för att stävja klimatförändringen, säger landskapsstyrelsens ordförande Markku Markkula.

Avsikten är att ett utkast av färdplanen kan behandlas i Nylands landskapsstyrelse på hösten. Flera aktörer inom företags- och forskningssektorn har redan anmält sitt intresse för att delta i beredningen. 

Att komma med lösningar på klimatfrågorna kan också innebära enorma möjligheter för finska företag. Det riktas för närvarande stora förväntningar på den finska kunskapsexporten. Det finns väldiga möjligheter att exportera teknologi- och klimatkunnande, fortsätter Markkula.

Målet ett kolneutralt Nyland

Nyland strävar efter att vara kolneutralt senast år 2035. Målet som hade tecknats ned i Nylands landskapsprogram, Nylandsprogrammet, tidigarelades nyligen med 15 år.

Många nyländska kommuner har också tidigarelagt sina egna mål som gäller kolneutralitet. Helsingfors, Vanda, Hangö, Ingå, Raseborg, Sjundeå, Hyvinge, Lojo och Borgå har som mål att vara kolneutrala 2035 medan Esbo siktar på kolneutralitet redan vid år 2030. För att kunna nå dessa ambitiösa mål förutsätts enorma åtgärder av nylänningarna.

Med kolneutralitet innebär att man endast producerar den mängd koldioxidutsläpp som man klarar av att binda. De viktigaste metoderna för att nå målet är organisationernas egna åtgärder för att bli mer energieffektiva och investeringar för att minska utsläppen.

Ytterligare upplysningar:

Nylands landskapsstyrelses ordförande, regionkommitténs första vice ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455

Nylands landskapsdirektör Ossi Savolainen, tfn 040 589 8415

Seminariet diskuterades på Twitter med nyckelordet #hiilineutraali

Bilder från seminariet på tjänsten kuvat.fi

Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar