rss Meddelanden

07.05.2018

Landskapsstyrelsens beslut 7.5.2018

Maakuntahallitus-7.5.2018Nylands landskapsstyrelse samlades måndagen den 7 maj och bekantade sig bland annat med beredningen av ordnandet av social- och hälsovården i Nyland. Förslaget om att förstärka landskaps- och vårdreformens politiska styrning lämnades tillbaka för ny beredning efter en livlig debatt.


Beredningen av ordnandet av vården i Nyland

Styrelsen fick ta del av en lägesrapport om beredningen av ordnandet av social- och hälsovården samt av ett utkast till förfaranden som gäller anordnaren av vården i Nyland. Då social- och hälsovården förnyas kommer man att skilja på anordnaren och producenten av service. Som anordnare av vården har landskapet ansvar bland annat för en jämlik tillgång till lagstadgad service och för att styra och övervaka produktionen av tjänster.

> Länk till förslaget (på finska)


Förstärkande av landskaps- och vårdreformens politiska styrning

En starkare politisk styrning av landskaps- och vårdreformen diskuterades livligt i styrelsen, som beslutade lämna tillbaka ärendet för ny beredning. Styrelsen återkommer till ärendet vid följande möte om två veckor.

> Länk till förslaget


Lägesöversikt över landskaps- och vårdreformen 7/2018

> Länk till förslaget

 

Anu Moisio ny ersättare i landskapets samarbetsgrupp i Jatta Jussila-Suokas ställe

> Länk till förslaget

 

Färdigställda publikationer

> Länk till förslaget

 

Inkommande mötesdatum för kännedom

> Länk till förslaget

 

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455

Landskapsstyrelsens sekreterare, förvaltnings- och ekonomidirektör Paula Autioniemi, tfn 040 737 8050


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar