rss Meddelanden

08.05.2018

Sari Sarkomaa ny ordförande för riksdagsledamöternas delegation

Tuula Haatainen ja Sari Sarkomaa, KENK 8.5.2018, kuva Per-Stefan NyholmSom ny ordförande för samarbetsdelegationen för riksdagsledamöterna valdes Samlingspartiets riksdagsledamot Sari Sarkomaa. Delegationen som består av nyländska riksdagsledamöter driver landskapets intressen.

På bilden Tuula Haatainen och Sari Sarkomaa. Fotograf Per-Stefan Nyholm.

Delegationens intressebevakning tar för närvarande särskild fokus på den aktuella landskaps- och vårdreformen.

– Nylands metropollandskap är ett område med 1,7 miljoner invånare, och en förutsättning för att reformen ska fortskrida är att landskapets särdrag tas i beaktande, säger Sarkomaa.

Den nya ordföranden hoppas att landets regering godkänner den gemensamma ansökan som metropolområdets kommuner har skickat in om att delta i ett pilotförsök som gäller valfriheten. Det skulle enligt Sarkomaa innebära en möjlighet att utveckla lämpliga verksamhetssätt, hantera utgiftsriskerna då reformen genomförs och tona ner förändringens dimensioner i Nyland. 

– I samband med reformen har det lyfts fram många frågor som berör städerna, och på dem måste de nyländska städerna tillsammans med landets regering finna lösningar, konstaterar Sarkomaa.

Därför skulle hon också påskynda arbetet med städernas tillväxtprogram och en omfattande stads- och metropolredogörelse.

– Det viktigaste är ändå att trygga det blivande landskapets finansiering. För regeringen innebär det här både att kostnaderna i anslutning till reformen, såsom fastigheter och löner, ska utvärderas noggrannare samt att försäkra finansieringen för det inledande året 2020, i synnerhet i det växande Nyland.

Nylands landskapsdirektör Ossi Savolainen är nöjd med valet av Sarkomaa till ordförande.

– Det är fint att ha en erfaren och motiverad ordförande. Då förändringens vindar blåser behöver vi förutom gedigen erfarenhet också en stark vi-anda, kommenterade Savolainen.

Sari Sarkomaa efterträder Outi Mäkelä som lämnade sitt uppdrag som riksdagsledamot. Sarkomaa innehar ordförandeposten fram till slutet av valperioden 2015–2019. Vice ordförande för riksdagsledamöternas samarbetsdelegation är SDP:s Tuula Haatainen och Sannfinländarnas Mika Niikko.

Samarbetsdelegationen för riksdagsledamöterna driver landskapets intressen

Alla riksdagsledamöter från Helsingfors och Nylands valdistrikt bildar en gemensam samarbetsdelegation. Sammanlagt finns det 57 ledamöter, vilket är mer än en fjärdedel av hela riksdagen.

Vid sina möten kommer delegationen med ställningstaganden, hör sakkunniga och påverkar beslutsfattandet i frågor som är viktiga för Nyland. Delegationens sekreterarskap sköts vid Nylands förbund.

Delegationen sammanträder ungefär fyra gånger om året och konstituerar sig varje valperiod. Till ordförandegruppen väljs representanter för de tre största partierna i Helsingfors och Nyland.

Ytterligare upplysningar:

Delegationens ordförande, Samlingspartiets riksdagsledamot Sari Sarkomaa, tfn 09 432 3033

Delegationens sekreterare, Nylands förbunds utvecklingschef Per-Stefan Nyholm,, tfn 040 084 1376


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar