rss Meddelanden

28.05.2018

Nylands förändringsledare om landskapsreformen: Tidtabellen ändrar men förberedelserna fortsätter för att säkerställa en trygg övergång

Maailma-Uusimaa (harmaa)Förändringsledarna i Nyland Markus Sovala och Timo Aronkytö kunde vänta sig att det sker ändringar i reformens tidtabell. Eftersom landskapsvalet skjuts upp bedömer de att ett landskap i Nylands storlek inte kan inleda sin verksamhet ännu i januari 2020.

– Enligt regeringens proposition som är i riksdagen ska det vara ungefär 14 månader mellan valet och att landskapets verksamhet kör i gång. Det här kan man inte pruta på. Om valet skjuts upp måste också starten för landskapet flyttas framåt, säger Markus Sovala.

Enligt uppgifterna som man har fått om grundlagsutskottets utlåtande verkar det som att lagpaketet inte kommer att godkännas i juni. Det innebär att landskapets temporära förvaltning inte kan påbörja sitt arbete före hösten, som tidigast.

Sovala och Aronkytö, som informerade Nyland 2019-projektets anställda om att tidtabellen ändras på måndag morgon, utgår från att också lagarnas innehåll kommer att justeras. I det här skedet är det ändå för tidigt att säga vad det innebär i praktiken för förberedelserna. 

Förberedelserna fortsätter och preciseras

I beredningen fokuserar man på de helheter som det oberoende är till fördel för nylänningarna att främjas. Arbetet fortsätter efter sommarsemestrarna, då man vet mer om vilken riktning den riksomfattande reformen tar.

– Arbetet som görs inom projektet är helhjärtat och sakkunskapen är vår viktigaste resurs. Arbetet har inte gjorts i onödan, kommenterade Sovala projektberedningens framtid.

– Motivet till reformen och förståelsen för att det finns ett behov av förändringar finns fortfarande kvar, påminner Timo Aronkytö.

I Nylands reformprojekt utvärderar man under sommarens gång olika alternativa utvecklingsförlopp och vilka följder de har för en lösning som är lämplig för Nyland. Projektet fortsätter den aktiva intressebevakningen. 

– Vi förutsätter att Nyland behövs för att skapa riksomfattande lösningar. Reformen ser inte ut att förverkligas enligt de nuvarande planerna, konstaterar Sovala och Aronkytö. 

Ytterligare upplysningar: 

Markus Sovala, förändringsledare
040 664 6091
Timo Aronkytö, förändringsledare för vården
040 631 5011

www.uusimaa2019.fi

Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar