rss Meddelanden

04.06.2018

Landskapsstyrelsens beslut 4.6.2018

Nuija. Kuva Milla AaltoNylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 4 juni. Styrelsen bekantade sig med förberedelserna inför landskaps- och vårdreformen i Nyland och utsåg medlemmarna till vårdkommittén och koncern- och livskraftskommittén som ska styra beredningen.

Tillsättande av landskapsstyrelsens kommitté för social- och hälsovården

Landskapsstyrelsen utsåg medlemmarna till kommittén för social- och hälsovårdsfrågor. Till ordförande valdes Timo Juurikkala och till vice ordförande Risto Rautava. De övriga medlemmarna är Irma Pahlman, Mimmi Launiala, Mia Heijnsbroek-Wirén, Arja Karhuvaara, Inka Hopsu, Kimmo Kiljunen, Minerva Krohns efterträdare och Seija Muurinen.

Kommittén har i uppgift att:

  • styra beredningen av servicestrategin och servicelöftet för social- och hälsovården
  • följa upp och styra beredningen av social- och hälsovårdssektorn i landskapet
  • främja dialogen med kommunerna för att främja hälsa och välfärd och
  • bereda förslag till det kommande regeringsprogrammet.

Styrelsen beslutade tidigare förstärka styrningen av landskaps- och vårdreformen genom att tillsätta två kommittéer som lyder under styrelsen: en kommitté för social- och hälsovårdsfrågor och en kommitté för landskapskoncernen och livskraftssektorn. Kommittéerna består av landskapsstyrelsens medlemmar och ersättare och landskapsfullmäktiges ordförande.

> Länk till förslaget (på finska)

 

Tillsättande av landskapsstyrelsens koncern- och livskraftskommitté

Landskapsstyrelsen utsåg medlemmarna till koncern- och livskraftskommittén. Till ordförande valdes Markku Markkula och till vice ordförande Kaarin Taipale. Kommitténs övriga medlemmar är Timo Laaninen, Pasi Salonen, Kirsi Lompolo, Laura Rissanen, Mari Holopainen och Leena Luhtanen.

Koncern- och livskraftskommittén har i uppgift att:

  • styra landskapskoncernens beslutsprocesser och beredningen av stödtjänsterna
  • följa upp och styra beredningen av livskraftssektorn (inklusive planläggningen på landskapsnivå), miljö- och hälsoskyddet samt beredskapen och räddningsväsendet
  • främja dialogen med kommunerna för att identifiera kontaktytor och effektivera samarbetet samt
  • bereda förslag till det kommande regeringsprogrammet.

Styrelsen beslutade tidigare förstärka styrningen av landskaps- och vårdreformen genom att tillsätta två kommittéer som lyder under styrelsen: en kommitté för social- och hälsovårdsfrågor och en kommitté för landskapskoncernen och livskraftssektorn. Kommittéerna består av landskapsstyrelsens medlemmar och ersättare och landskapsfullmäktiges ordförande.

> Länk till förslaget

 

Utlåtande om utkastet till generalplanen för norra och mellersta delarna av Esbo

Landskapsstyrelsen beslutade enhälligt att ärendet återlämnas för ny beredning.

> Länk till förslaget

 

Beredningen av tillsättandet av landskapets temporära beredningsorgan (VATE)

> Länk till förslaget

 

Beredning av Nylands landskaps politiska styrningsstruktur

> Länk till förslaget

 

Godkännande av beredningsfasens landskapsstrategi (2018–2019)

> Länk till förslaget

 

Beredning av social- och hälsovårdens servicestrategi och landskapets servicelöfte

> Länk till förslaget

 

Organisering av landskapets räddningsväsende och miljö- och hälsoskydd samt läget med beredningen av beredskapsområdet

> Länk till förslaget

 

Översikt över landskapsreformens ICT-projekt

> Länk till förslaget

 

Program för deltagande för landskapets verksamhet i inledningsskedet

> Länk till förslaget

 

Kommunikations- och marknadsföringsprogram för landskapets verksamhet i inledningsskedet

> Länk till förslaget

 

Lägesöversikt över landskaps- och vårdreformen 9/2018

> Länk till förslaget

 

Justeringar i arvodesstadgan för Nylands förbunds förtroendevalda

> Länk till förslaget

 

Etapplandskapsplan 2 för Nyland, Östersundomområdet: justering i beslutet om godkännande av planförslaget 61 § 23.4.2018

> Länk till förslaget

 

Matti Perälä ny ersättare till landskapets samarbetsgrupp i stället för Jaakko Holsti

> Länk till förslaget

 

Beviljande av avsked från uppdraget som medlem i landskapsstyrelsen (Minerva Krohn) och val av ny medlem

> Länk till förslaget

 

Inkommande mötesdatum för kännedom

> Länk till förslaget

 

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455

Landskapsstyrelsens sekreterare, förvaltnings- och ekonomidirektör  Paula Autioniemi,
tfn 040 737 8050


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar