rss Meddelanden

12.06.2018

Landskapsfullmäktige godkände landskapsplanen för Östersundom

Kokousten päätöstiedote.Nylands landskapsfullmäktige godkände i dag landskapsplanen för Östersundom. Det här betyder att planeringen av området som planlagts för närapå 100 000 nya invånare kan fortskrida.

Östersundom är ett av de viktigaste nya tillväxtområdena i Nyland, och utgör en del av etapplandskapsplan 2 för Nyland. Området omfattar området mellan Östersundom i Helsingfors och Söderkulla i Sibbo och en del av Västersundom i Vanda.

– Vid arbetet med planen har man fäst särskild uppmärksamhet vid konsekvenserna för Naturaområden och lösningen för spårtrafiken, berättar direktören för regionplaneringen vid Nylands förbund Merja Vikman-Kanerva.

Landskapsfullmäktige förde en livlig debatt om Östersundom och röstade om fortsättningen för planen. En del av ledamöterna krävde att naturvärdena ska tas bättre i beaktande i planen. En del ansåg däremot att planen redan har bearbetats tillräckligt och att byggandet på området äntligen borde få komma i gång.

Johanna Karimäki (Gröna, Esbo) föreslog först att planen för Östersundom lämnas tillbaka för ny beredning, och senare att planen förkastas bland annat på basis av konsekvenserna för Natura- och andra naturvärden. Förslagen röstades ner med siffrorna 52–18 och 59–9.

Det ursprungliga förslaget gällande landskapsplanen för Östersundom godkändes slutligen, kompletterat med Kristel Pynnönens (SFP, Borgå) klämförslag, med rösterna 61–3.

Klämförslaget: ”Vid godkännandet av planen är det synnerligen viktigt att man fortsätter utreda lösningar för kollektivtrafiken på landskapsnivå och i arbetet ska man utforska helt och hållet nya trafiksystemlösningar för Helsingforsregionens kollektivtrafik österut och i synnerhet förverkligandet av regional tågtrafik mellan Helsingfors och Borgå.

Landskapsfullmäktige sammanträdde 12 juni

Nylands landskapsfullmäktige sammanträdde tisdagen den 12 juni i Helsingfors. Utöver landskapsplanen för Östersundom godkände fullmäktige också Nylands förbunds bokslut och tog del av lägesöversikter över planläggningen på landskapsnivå och förberedelserna inför landskaps- och vårdreformen i Nyland.

Fullmäktige håller ett extra möte på hösten kring läget med landskaps- och vårdreformen.

Till ny medlem i landskapsstyrelsen i Minerva Krohns ställe valdes Sanna Vesikansa och till ersättare i Tapio Pulkkinens ställe valdes Jarkko Ilonen.

> Se videoupptagningen från mötet


Ytterligare upplysningar:

Direktör för regionplaneringen Merja Vikman-Kanerva, tfn 040 638 6669

Paula Autioniemi, landskapsstyrelsens och -fullmäktiges sekreterare, förvaltnings- och ekonomidirektör, tfn 040 737 8050

På Twitter diskuterades seminariet med nyckelordet #maakuntavaltuusto


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar