rss Meddelanden

14.08.2018

Ansökningsomgång pågår! Nu sökes 6Aika-idéer för ERUF-finansiering

Rahoitus2Ansökningstiden för ERUF-finansiering som förverkligar 6Aika-strategin har kört i gång 13.8. 
Under den här ansökningsomgången efterlyses smarta, resurseffektiva och/eller koldioxidsnåla lösningar som medför ny affärsverksamhet för företag. Viktiga utvecklings- och försöksområden är turism, upplevelseindustri, cirkulär ekonomi och rörlighet samt logistik. 

– Vi hoppas ansökningsomgången resulterar i modiga idéer och fina samprojekt mellan de medverkande städerna. Den här gången betonar vi särskilt åtgärder som styr städernas och invånarnas verksamhet i en mer hållbar riktning och som ger företagen ny affärsverksamhet. På det här sättet främjas 6Aika-städernas mål om att bli kolneutrala stadsområden, konstaterar sakkunnig i strukturfondsärenden Hanna Laaksonen från Nylands förbund.

Ansökningsomgången förverkligas i två steg så att de sökande först lämnar in en kort beskrivning av sin projektidé senast 10.9. Alla sökande får skriftlig respons på sina idéer och förslag på fortsatta åtgärder.


I ansökningsomgångens andra fas lämnas projektansökningarna in via nättjänsten EURA 2014 senast 19.11.2018.

6Aika är en strategi för hållbar stadsutveckling som förverkligas av Finlands sex största städer: Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo. Målet med strategin är att utveckla smarta och hållbara tjänster. Alla projekt ska vara samprojekt med aktörer från minst två av de sex medverkande städernas områden. 

> Ansökningsannons

Ytterligare upplysningar
:
Hanna Laaksonen, sakkunnig i strukturfondsärenden, tel. 040 574 8930, 
Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar