rss Meddelanden

21.08.2018

Nylands förbund motsätter sig att räddningsutbildningen upphör i Helsingfors

Paloautot, pelastustoimi, Kuvaaja Tuula PalasteRegeringens planer på att räddningsområdets utbildning koncentreras till Kuopio garanterar inte tryggheten för specialbranscherna som är viktiga för huvudstadsregionen. Enligt Nylands förbund är det absolut nödvändigt med tanke på regionens särdrag att räddningsutbildningen finns kvar i Helsingfors.

De särskilda förhållandena i Nyland, bland annat med anknytning till flygplatsen, metron, kärnkraftverket och oljehamnen, måste kunna tas i beaktande i räddningsutbildningen. Uppförandet av höga byggnader, såsom i Böle och Alberga, medför också nya utmaningar. Den svenskspråkiga servicen måste också kunna tryggas. En betydande del av den finländska befolkningen bor i Nyland och befolkningstillväxten förväntas fortsätta öka kraftigt.

Enligt Nylands förbund borde utbildningen inom räddningsbranschen öka i volym i Nyland i stället för att läggas ner. Kuopio lämpar sig väl som säte för utbildningsorganisationen och förvaltningen, men utbildning måste också erbjudas i landets huvudstad.

Det är viktigt att det fortfarande finns ett intresse för utbildningen bland de nyländska sökandena och att de bidrar med sin lokalkännedom till räddningsarbetet. Räddarna som utbildas vid Räddningsskolan som fungerar i anslutning till Helsingfors räddningsverk har haft möjlighet att med ett samarbetsavtal med hälso- och sjukvårdssektorns läroinrättningar skaffa sig behörighet som närvårdare. 

Enligt Inrikesministeriets meddelande den 6 april föreslås att all utbildning inom räddningsbranschen koncentreras till Räddningsinstitutet i Kuopio, vilket innebär att Räddningsskolan vid Helsingfors räddningsverk upphör. Enligt planerna skulle den sista årskursen utexamineras från Räddningsskolan 2020. Därefter erbjuds utbildning inom branschen endast i Kuopio.

Ändringarna som berör ordnandet av räddningsutbildningen ingår i regeringens förslag till lag om ändringar av räddningslagen (RP 18/2018). Lagförslaget behandlas för närvarande i riksdagen.

Ytterligare upplysningar:

Landskapsdirektör Ossi Savolainen, tfn 040 589 8415

 


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar