rss Meddelanden

23.08.2018

Ge förslag på Årets nyländska stadsdel - temat är jämställdhet och likabehandling

Kerrostalot Hermannissa, kuvaaja Anni LevonenKom med förslag på en exemplarisk stadsdel i vårt landskap. Det bästa förslaget får utmärkelsen Årets nyländska stadsdel 2019.

Nylands förbunds utmärkelse ges för verksamhet eller en innovation som märkbart har ökat trivseln och funktionsdugligheten på bostadsområdet.

– I årets val betonas speciellt invånarnas strävan efter att främja jämställdhet och likabehandling, berättar sakkunnig Tarja Haili från Nylands förbund. 

Nyländska invånare och organisationer kan föreslå kandidater fram till 10.10.2017. Pristagarna offentliggörs i november.

Utmärkelsen ges alltid för följande kalenderår. På det här sättet kan det belönade området använda sig av utmärkelsen i marknadsföring och i samband med evenemang under hela årets gång. Vinnaren får ett diplom och en penningbelöning på 2 000 euro för kommande utvecklingsprojekt.

Förslagsblanketten och noggrannare anvisningar finns på adressen www.uudenmaanliitto.fi/aretsstadsdel

Vartannat år delas utmärkelsen ut till en by och en stadsdel. Nyländska byar har premierats allt sedan 1988. Året nyländska stadsdel utsågs första gången år 2013.

Ytterligare upplysningar:

Sakkunnig Tarja Haili, tfn 040 774 1718


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar