rss Meddelanden

31.08.2018

Snart möjligt att söka Central Baltic-finansiering – medfinansieringsomgång redan på gång, workshop för bra ansökningar 27.9

Kalenteri

Interreg Central Baltic-programmets fjärde ansökningsomgång för finansiering startar den 15 oktober. Finansieringsomgångens fokusområden är att hitta nya marknadsområden för exportprodukter och att stöda kunskapsintensiva företag.

Nu söker man projekt som utvecklar bättre trafikförbindelser, natur- och kulturmiljöer och som förstärker olika gemenskaper.

− De nyländska aktörerna har hittills varit en aning underrepresenterade, så därför vill jag uppmana alla som är i behov av projektfinansiering att bekanta sig med programmet, säger Central Baltic-programmets kontaktperson i Finland Jaakko Ranta. Vår kontaktpunkt hjälper också till med att hitta projektpartner från programområdet.

Det finns minst åtta miljoner euro att erbjuda projekten i finansiering.

− Jag rekommenderar alla som ruvar på en projektidé att i ett så tidigt skede som möjligt vara i kontakt med programmets sekretariat eller kontaktpunkten, säger Ranta. Ansökningsomgången genomförs som en enda process och de sökande behöver inte lämna in några separata idépapper. Sekretariatet kan ändå ge respons på projektidén och på idéns lämplighet för finansieringsprogrammet.

Beslut om vilka projekt som får finansiering fattas i februari 2019, och projekten kan pågå ändå fram till juni 2021.

Medfinansiering kan sökas redan nu

Finländska projektpartner i projekt som beviljas Central Baltic-programmets finansiering kan söka statlig medfinansiering för finländska organisationers kostnader. Ansökningsomgången för medfinansiering inleddes 28.8 och avslutas 26.10.

I Finland är det Egentliga Finlands förbund som beviljar statlig medfinansiering.

Kom och få tips på hur en bra ansökan ser ut

För dem som är intresserade av att söka finansiering ordnas en workshop torsdagen den 27 september klockan 13 på Nylands förbunds byrå. Vid workshopen går vi igenom hur man skriver en bra ansökan.

Du kan anmäla dig till workshopen med e-post till Jaakko Ranta. Meddela vänligen på samma gång också om eventuella specialdieter.

Länkar:

> Mera information om finansieringsprogrammet och finansierade projekt

> Läs mer på Egentliga Finlands webbplats (på finska)

Ytterligare upplysningar och anmälningar:

Information Officer Jaakko Ranta, +358 40 5750962


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar