rss Meddelanden

18.09.2018

Landskapsfullmäktige diskuterade beredningen av landskaps- och vårdmodellen i Nyland

Valtuusto 18.9.2018
Nylands landskapsfullmäktige förde den 18 september en livlig diskussion om motionen som Vänsterförbundets fullmäktigegrupp lämnat in om att avbryta förberedelserna inför landskaps- och vårdreformen i Nyland, samt om landskapsstyrelsens svar på motionen.

Vänsterförbundets fullmäktigeledamot Pia Lohikoski (VF, Kervo) föreslog att landskapsstyrelsens svar lämnas tillbaka för ny beredning. Enligt Lohikoski strider svaret mot det ställningstagande som landskapsfullmäktige gav i mars. Enligt ställningstagandet beaktar reformen inte Nylands särskilda position, och därför ska varken reformen eller landskapet som förvaltningsmodell förverkligas i Nyland på det sätt som landets regering föreslår.

Johanna Karimäki (Gröna, Esbo) understödde Vänsterförbundets förslag om att lämna tillbaka svaret. Enligt Karimäki framgår landskapsfullmäktiges kritiska synpunkter inte av landskapsstyrelsens svar, och således behöver det beredas på nytt. Hon påminde ändå om att de som bereder reformen gör ett viktigt jobb och att deras arbete måste fortskrida.

Förslaget om att lämna till landskapsstyrelsens svar för ny beredning avslogs med rösterna 48–14. Därmed godkändes landskapsstyrelsen svar på Vänsterförbundets motion. Åtta ledamöter röstade blankt.

En majoritet av fullmäktigeledamöterna ansåg att det är nödvändigt att förberedelserna fortsätter, även om landskapsstyrelsens svar kritiserades för att det inte i tillräcklig grad tar fasta vid det kritiska ställningstagande som fullmäktige gett om reformen.

Flera ledamöter påminde ändå om att det är nödvändigt att förnya social- och hälsovården och att det är viktigt att samarbetet med aktörerna fördjupas och att projektets arbetsförhållanden tryggas.

Landskapsstyrelsen för fortsatta förberedelser

Då landskapsstyrelsen i augusti gav sitt svar på Vänsterförbundets fullmäktigemotion godkände styrelsen enhälligt som sin ståndpunkt att reformförberedelserna fortsätts.

Enligt styrelsen ska beredskapen för att förverkliga reformen bevaras om regeringens reformprojekt verkställs. Det skulle innebära en för stor risk om den av staten finansierade projektpersonalens anställningsförhållanden upphörde. De nuvarande arbetsavtalen är i kraft till slutet av år 2018.

I landskapsstyrelsens svar påpekas att det tack var organiserade och sakkunniga förberedelser har varit möjligt att inverka på lagförslagen så att de lämpar sig bättre för Nyland.

– Inom beredningen i Nyland har man gjort ett värdefullt arbete både vad gäller vården och utvecklingen av ICT-tjänsterna. Arbetet går inte till spillo oavsett hur det går med det riksomfattande projektet, betonade landskapsdirektör Ossi Savolainen för fullmäktigeledamöterna.


Ytterligare upplysningar:

Mari Holopainen (Gröna, Helsingfors), landskapsfullmäktiges ordf.,
tfn 040 7620 944
Landskapsdirektör Ossi Savolainen, tfn 040 589 8415


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar