rss Meddelanden

10.10.2018

Tätare samarbete mellan landskapen Nyland och Valencia

Valencia-sopimus 2018. Kuva European Committee of the Regions

Nylands förbund och landskapet Valencia i Spanien går in för tätare samarbete och strävar efter att gemensamt påverka den framtida regionpolitiken inom EU. Regionerna slöt ett treårigt samarbetsavtal i Bryssel den 10 oktober.

Bild: Nylands landskapsdirektör Ossi Savolainen och Valencias landskapsdirektör Ximo Puig undertecknade samarbetsavtalet.

– Vi undertecknar inte det här avtalet enbart för att allting ska se bra ut på papper. I det europeiska interregionala samarbetet är det viktigt att allt det som man kommit överens om, också genomförs. EU:s trovärdighet i medborgarnas ögon är framför allt beroende av vad vi får till stånd tillsammans, betonade Nylands landskapsdirektör Ossi Savolainen vid undertecknandet.

Fokus på forskning och innovationer

Nyland och Valencia har redan i många år haft intensivt samarbete kring ungt företagarskap, men även i frågor som gäller miljövården. Utöver dessa kommer man i det framtida samarbetet att satsa på forskning och innovationer, och även på utbildning och kultur.

– Vi har också tagit med motion och idrott som samarbetsområden, berättar Savolainen.

Valencia-sopimus 2018. Kuva European Committee of the RegionsSamarbetsavtalet fokuserar även på infallsvinkeln om EU:s följande finansieringsperiod som Nyland och Valencia delar. Bägge regionerna vill lyfta fram smart specialisering som ett av de viktigaste kriterierna för regionutveckling både nationellt och inom hela unionen. 

Landskapen har också var för sig betydande universitet och forskningscentraler som kunde dra nytta av en mera betydande roll för den smarta specialiseringen i de framtida EU-finansieringsvillkoren.  


Ytterligare upplysningar:

Regionutvecklingsdirektör Juha Eskelinen, tfn 040 575 2993

Bilder: European Committee of the Regions


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar