rss Meddelanden

10.10.2018

Nyländskt projekt kammade hem segern i kommissionens RegioStars-tävling!

RegioStars 9.10.2018, kuva VTT

Teknologiska forskningscentralen VTT:s och Aalto-universitetets gemensamma projekt TeKiDe - Tekstiilikuitujen kierrätyksen demonstraatioalusta Bioruukkiin (Demonstrationsplattform för återvinning av textilfiber till piloteringscentrum Bioruukki) - har kammat hem segern i Europeiska kommissionens RegioStars-tävling i Bryssel. Projektet tävlade i en högklassig kategori som strävade efter minskade koldioxidutsläpp.

Tävlingsjuryn prisade projektet som revolutionärt och lösningen på en av vårt tids största utmaningar.

TeKiDe-projektet har skapat en teknologi som kan tillverka ny textilfiber från avfallsfiber utan kemikalier som belastar miljön. Lösningens råämnen består av gamla lakan, handdukar eller varför inte avfallspapper och kartong. Lösningen blir ny fiber, som spinns till garn.  Slutresultatet är ett tyg som liknar viskos.

Projektet har fått finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Nylands förbund är finansierande myndighet.

– TeKiDe har utvecklat en också internationellt betydande innovation som ger företagen möjligheten att pröva sig fram och testa sina nya idéer. Jag tror att ett ekosystem kommer att uppstå kring projektet och den påskyndar tillväxten inom cirkulär ekonomi, säger programdirektör Tiina Huotari från Nylands förbund.

Metoden kan revolutionera textilindustrin

En ekologiskt hållbar tillverkning av bomullsfiber från textilavfall kan revolutionera textilindustrin. De som ligger bakom projektet strävar efter att främja cirkulär ekonomi, påskynda kommersialiseringen av teknologin och minska på oljebaserad mikroplast.

Tyg som tillverkats med den här metoden sågs första gången på europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen på Slottsbalen år 2017.

Inom några år är det möjligt för konsumenterna att inhandla produkter från butikerna, eftersom det finska startup-företaget Infinited Fiber Company har satt igång med att kommersialisera tillverkningen av fibern. I planerna finns byggandet av den första produktionsanläggningen.

De bästa regionutvecklingsprojekten i strålkastarljuset

RegioStars Awards är en av Europeiska kommissionen årligen arrangerad tävling som premierar de bästa strukturfondsprojekten. 102 ansökningar lämnades in i år och av dessa belönades sex. Det fanns fem tävlingskategorier och ett pris gavs enligt publikomröstningens resultat.

TeKiDe-projektet inleddes på hösten 2016 och det avslutas inom de närmsta månaderna. Förutom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) finansieras projektet av Esbo stad, Teknologiska forskningscentralen VTT och Aalto-universitetet.

Ytterligare upplysningar:

Programdirektör Tiina Huotari, tfn 040 041 8029

> RegioStars Awards-tävlingen

Bilder: Mikko Raskinen och VTT


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar