rss Meddelanden

30.10.2018

Ansökningsomgång för Södra Finlands ERUF nu aktuell

Rahoitus3En ny ansökningsomgång för finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inleds i södra Finland den 29 oktober. Sådana projekt eftersökes som främjar små och medelstora företags konkurrenskraft eller kan dra innovativ nytta av ny information och kompetens.

Ansökningsomgången genomförs i två steg. Under den första fasen lämnar de sökande till Nylands förbund en projektplan som är mindre omfattande än i vanliga fall. För detta finns en separat idéblankett. Idésökningen pågår fram till 30 november.

Under den andra fasen lämnas de egentliga projektansökningarna in via EURA 2014-systemet. Ansökningstiden går ut 4 mars 2019.

ERUF-ansökningen gäller sex landskap i södra Finland. Förutom de egentliga teman som ingår i omgången har varje landskap egna regionala kriterier som fokuseras under den här omgången.

Infomöten i november

Infomöten hålls för dem som är intresserade av finansiering. Ett för hela södra Finland gemensamt möte hålls torsdagen 1 november i Helsingfors och därefter blir det regionala infomöten i alla områdets landskap. Alla tillställningar hålls på finska.

Till programområdet hör landskapen Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Nyland och Egentliga Finland. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är finansieringskällan. Nylands förbund koordinerar finansieringen i södra Finland. 

> Ansökningsannons

> Ansökningsguide

> Se tidpunkterna för infomötena och anmäl dig med (på finska)
 

Ytterligare upplysningar:

Sakkunnig i strukturfondsärenden Antti Taronen, tfn 040 507 9998


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar