rss Meddelanden

12.11.2018

Nyland satsar på ett kolneutralt landskap och på stora projekthelheter under åren 2019–2020

Nylandsprogrammet-2.0-kuvalla

Genomförandeplanen för Nylandsprogrammet 2.0 har uppdaterats. I planen presenteras viktiga projekt, åtgärder och planer genom vilka landskapet utvecklas under åren 2019–2020.
Under åren 2019–2020 riktas finansiering särskilt till sådana åtgärder som bidrar till ett kolneutralt Nyland före utgången av år 2035. I planen ingår nu för första gången en detaljerad förteckning över alla projekt och åtgärder som siktar på kolneutralitet inom området.

En annan tydlig förändring är att man nu satsar på stora projekthelheter med omfattande, synliga konsekvenser i stället för enskilda projekt.

– Nyland utvecklas nu i rask takt inom många olika branscher. Man satsar mycket på kolneutralitet samt på välmående, kompetens, ny teknologi och internationalisering, sammanfattar planeringschef Ulla-Mari Karhu som har sammanställt genomförandeplanen vid Nylands förbund.

> Bekanta dig med genomförandeplanen (pdf, på finska)

Vad är det frågan om?

Det långsiktiga Nylandsprogrammet 2.0 och dess årliga genomförandeplan är redskap med vilka både inhemsk och internationell finansiering riktas till projekt och andra åtgärder som utvecklar Nyland.

De långsiktiga målen omvandlas till praktiska projekt och åtgärder som fokuserar på tre strategiska prioriteringar:

  • en välmående och kunnig människa
  • framgångsrik och ansvarsfull affärsverksamhet samt
  • ett klimatsmart och mångsidigt landskap
Genomförandeplanen uppdateras varje år. Den nya planen sammanställs i samarbete med Nylands kommuner och centrala aktörer och planen godkänns av landskapets samarbetsgrupp MYR. Helheten bearbetas smidigt längs året i enlighet med beslut som landskapets samarbetsgrupp fattar.

Ytterligare upplysningar:

Planeringschef Ulla-Mari Karhu, tfn 044 353 3017

Läs mer på vår webbplats:


> Nylandsprogrammet 2.0

> Ett smart Nyland


> Strukturfonderna: Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar