rss Meddelanden

19.11.2018

Landskapsstyrelsens beslut 19.11: Kasberget är Årets nyländska stadsdel

Hallitus 19.11.2018.
Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 19 november. Kasberget i Helsingfors valdes till Årets nyländska stadsdel 2019. 

Mötesbeslut:

Årets nyländska stadsdel 2019

Landskapsstyrelsen valde Kasberget i Helsingfors till Årets nyländska stadsdel 2019. Kasberget med ca 7 700 invånare har en stark lokal identitet som grundar sig på en mångsidig verksamhet som utgår från invånarna. Landskapsstyrelsen tackade speciellt föreningen Roihuvuori-Seura för att föreningen på ett målinriktat sätt har utvecklat innovativa verksamhetsmodeller. Genom evenemang med låg tröskel som är öppna för alla invånare har man främjat samhörighet och minskat ojämlikhet.

I år är temat för priset jämställdhet och likabehandling. Enligt landskapsstyrelsen har man i Kasberget på ett exemplariskt sätt beaktat alla människogrupper som bor i området.

Kasberget är en aktiv aktör också vad gäller samarbete med närområden och internationalism. Hanami-festen som ordnas i maj när körsbärsträden blommar har gett internationell kändhet och förbättrat områdets image. Hanami har blivit det största nordiska evenemanget som firar den japanska kulturen och ett av de mest visuella publika evenemangen i Helsingfors. I år deltog ca 25 000 personer i festen.

Ett diplom, en plakett och en penningbelöning på 2 000 euro för kommande utvecklingsåtgärder delas ut till årets stadsdel vid evenemang som ordnas i Kasberget i början av året.

> Länk till förslaget (på finska)

Beredningen av en färdplan för ett kolneutralt Nyland 2035 inleds, modellering av metoder för hur man kan uppnå målet med kolneutralitet

> Länk till förslaget

Utlåtande om Gles Oy:s program för miljökonsekvensbedömning som gäller flygplatsen Mäntsälän Aero 

> Länk till förslaget

Lägesöversikt över Nylands förbunds regionplanering och planläggning på landskapsnivå

> Länk till förslaget

Lägesöversikt över landskaps- och vårdreformen 14/2018

> Länk till förslaget

Genomförandeplan och finansieringsplan för Nylandsprogrammet 2.0 för 2019–2020, för kännedom

> Länk till förslaget

Godkännande av Nylands förbunds budget för 2019 samt godkännande av verksamhets- och ekonomiplanen för 2019–2021

> Länk till förslaget

Budgetändring 2018: godkännande av investeringsdelen

> Länk till förslaget

Delårsrapport 3/2018

> Länk till förslaget

Verkställande av landskapsfullmäktiges möte 18.9.2018

> Länk till förslaget

Byte av medlem i landskapsfullmäktige: Arja Karhuvaara i stället för Mirita Saxberg

> Länk till förslaget

Beviljande av avsked från uppdraget som medlem i landskapsstyrelsen (Risto Rautava) och val av ny medlem

> Länk till förslaget

Styrgrupp för etapplandskapsplanen för Helsingfors: Liisa Tamminen i stället för medlem Auli Herttuainen

> Länk till förslaget

Nytt hyresavtal för Helsinki EU Office

> Länk till förslaget

Upphandlingsbeslut: Förlängning av avtal om städtjänster i Nylands förbunds byrå 1.1–31.5.2019

> Länk till förslaget

Upphandlingsbeslut: Utvidgning av Nylands förbunds ICT-tjänster, autentiseringstjänst för nätverk

> Länk till förslaget

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget

Inkommande mötesdatum för kännedom

> Länk till förslaget


Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455

Landskapsstyrelsens sekreterare, förvaltnings- och ekonomidirektör Paula Autioniemi, tfn 040 737 8050Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar