rss Meddelanden

05.12.2018

Landskapsfullmäktige samlas 11.12 – Välkommen att följa mötet på nätet!

Valtuusto 2017

Nylands landskapsfullmäktige sammanträder tisdagen den 11 december klockan 9.30. Mötet sänds direkt på nätet.

På föredragningslistan finns bland annat godkännande av Nylands förbunds budget för 2019. Förändringsledarna Markus Sovala och Timo Aronkytö ger en lägesöversikt över förberedelserna inför vård- och landskapsreformen.

I slutet av mötet behandlas Nylands kolneutralitetsmål med sikte på år 2035. Nylands förbund har beställt av Finlands miljöcentral SYKE en utredning om hur kommunernas utsläpp i Nyland har utvecklats samt ett utvärderingsverktyg med vilket man kan testa hur olika åtgärder minskar utsläpp.

Johannes Lounasheimo från SYKE presenterar utredningens resultat och utvärderingsverktyget. Efter presentationen kan ledamöterna i landskapsfullmäktige testa verktyget och se hur olika åtgärder minskar utsläpp till exempel i den egna kommunen.  

Mötet hålls i Helsingfors stads fullmäktigesal på Alexandersgatan 20.

> Direktsändningen på Helsingforskanalen och mötets föredragningslista

 

Ytterligare upplysningar:

Mari Holopainen, landskapsfullmäktiges ordförande, tfn 040 7620 944
Paula Autioniemi, landskapsfullmäktiges sekreterare, förvaltnings-
och ekonomidirektör, tfn 040 737 8050


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar