rss Meddelanden

11.12.2018

Landskapsfullmäktige testade ett utvärderingsverktyg för minskning av utsläpp

Valtuusto 11.12.2018. Pj Mari Holopainen.
I slutet av sitt möte den 11 december fick Nylands landskapsfullmäktige testa ett utvärderingsverktyg för minskning av utsläpp. Med utvärderingsverktyget kan man testa hur olika åtgärder inverkar på utsläpp i Nylands kommuner. Målet för hela Nyland är att uppnå kolneutralitet senast år 2035.

– Fullmäktigeledamöterna och alla intresserade kan nu konkret granska hur kombinationer av olika åtgärder påverkar utsläppen i den egna kommunen, konstaterade landskapsfullmäktiges ordförande Mari Holopainen.

De som använder verktyget kan till exempel justera hur mycket byggnadernas energieffektivitet ska förbättras, hur mycket elförbrukningen inom industrin ska skäras ner, vilka åtgärder som ska vidtas för att minska utsläpp inom lantbruk eller hur stor elbilarnas andel är i vägtrafiken i framtiden.

Allt som allt kan man välja bland delfaktorer för tio olika teman som påverkar utsläpp. Verktyget visar i realtid konsekvenser för dessa val i förhållande till kolneutralitetsmålet.

Utsläppen har utvecklats positivt, men det finns utmaningar

Nylands förbund har låtit Finlands miljöcentral Syke göra utvärderingsverktyget samt en utredning om hur kommunernas utsläpp i Nyland har utvecklats. Verktyget och utredningens resultat presenterades av specialist Johannes Lounasheimo vid landskapsfullmäktiges möte.

Valtuusto 11.12.2018.
Av utredningen framgår att Nylands utsläpp har minskat med cirka en fjärdedel i mindre än tio år. Utsläppen från eluppvärmning och avfallshantering har minskat mest. Utsläppen började minska på 2010-talet och utvecklingen har blivit allt mer positiv under de senaste åren. Det är dock mycket utmanande att uppnå målet som gäller år 2035.

Nylands mål om kolneutralitet ingår i Nylandsprogrammet som landskapsfullmäktige godkänt i december 2017. Kommunerna samt företag och fastighetsägare är i en nyckelställning när det gäller att minska utsläpp.

Kommunerna kan använda detta verktyg som är avsett för en grov bedömning och verktyget kommer att utnyttjas i diskussioner som förs med beslutsfattare nästa år, då Nylands förbund också erbjuder handledning i att använda verktyget.

Planeringschef Olli Pekka Hatanpää vid Nylands förbund berättade att när verktyget utvecklades, har man uttryckligen fokuserat på de utsläpp som kan minskas genom kommunala beslut.

– Vi vill erbjuda beslutsfattarna och dem som jobbar med klimatstrategier ett hjälpmedel med vilket man kan hitta fungerande och kostnadseffektiva lösningar för olika kommuners behov. Verktyget är inte helt färdigt, utan Finlands miljöcentral utvecklar verktyget ytterligare, berättade Hatanpää.

Fullmäktige förutsätter en utredning om hur förberedelserna inför vård- och landskapsreformen har utnyttjats

Valtuusto 11.12.2018.
När förbundets verksamhets- och ekonomiplan behandlades gjorde landskapsfullmäktige ett tillägg i planens text där fullmäktige förutsätter att man gör en utredning om hur förberedelserna inför vård- och landskapsreformen utnyttjas, om regeringens reform inte genomförs.

Fullmäktigeledamot Pia Lohikoski (VF, Kervo) föreslog detta tillägg som godkändes med rösterna 36–26, två ledamöter röstade blankt och 17 var frånvarande.

Dessutom valdes Otto Meri (Saml, Helsingfors) till medlem i landskapsstyrelsen i stället för Risto Rautava som beviljades avsked.

> Se på videoupptagningen från mötet


Ytterligare upplysningar:

Landskapsfullmäktiges ordförande Mari Holopainen, tfn 040 7620 944
Planeringschef Olli Pekka Hatanpää, tfn 050 587 5508

Bilder: Tiia HämäläinenTillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar