rss Meddelanden

21.12.2018

Nordeuropeiska spetsområden sparrar varandra mot en kolneutral framtid

Big five -työpajapäivän paneelikeskustelu
”All Female Panel” på regionernas gemensamma workshop om kolneutralitet som hölls 28.11.2018. På bilden från vänster: Nina Tellegen, Amsterdam Economic Board, Nete Pilemand, Capital Region of Denmark, Ulrika Palm, City of Hamburg, Mira Jarkko, Helsingfors stad. Fotograf: Ari Lainevuo.

Nylands förbund har inlett ett samarbete med syfte på kolneutralitet tillsammans med andra nordeuropeiska områden. Förbundet jämförde kolneutralitetsstrategier för fem områden och kallade sedan områdena till ett gemensamt bord.

Jämförelsen omfattade Nyland men också Stockholms län, Hamburgs stad, Nordholland (Amsterdam) och huvudstadsregionen i Danmark (Köpenhamn) samt Jämtlands län. En central observation var att dessa områden och deras steg mot kolneutralitet är olika.Varje område har sin egen stig mot kolneutralitet.De största utsläppen i Nyland kommer från uppvärmningen och industrin. Stockholms län ligger före oss när det gäller användning av förnybar energi, men andelen tung industri är redan från början lägre i regionen. Hamburg har såväl de största utsläppen per invånare som den största andelen utsläpp från industri och trafik. Det jordbruksdominerade landskapet Jämtland har betydligt större utsläpp från jordbruk än de övriga områdena.

Det är alltså uppenbart att samma åtgärder inte passar för alla. Varje område har sin egen stig mot kolneutralitet.

Workshoppen som hölls i Helsingfors öppnade dörren mot samarbete

Även om varje område har sina egna särdrag, är samarbetet mellan de nordeuropeiska områdena ytterst viktigt. Därför kallade Nylands förbund referensområdena till en gemensam workshop i Helsingfors 28.11.2018.

Huvudmålet för workshoppen som hölls i Finlandiahuset var att inleda ett samarbete mellan områdena och identifiera sådana utmaningar som områdena tillsammans kan hitta lösningar för. 

– Just nu är den rätta tiden för att studera frågor kring kolneutralitet och öppna dörren mot samarbetet. Efter publiceringen av IPCC:s rapport har varje område förstått att arbetet ska lyftas till en ny, mer ambitiös nivå. Därför behöver vi alla sparrningshjälp från varandra, sammanfattar evenemangets värd Lauri Kuukasjärvi från Nylands förbund.

På workshoppen presenterade alla områden sina CO2-program och kommenterade resultaten från jämförelsen som Nylands förbund har låtit göra. Områdena ansåg att resultaten utgör en viktig grund för att utveckla det egna klimatarbetet. Jämförelsen gjordes av Miguel Gallardo, som är ingenjör inom kemi och miljövetenskap från Spanien. På hösten 2018 var Gallardo på arbetsutbyte vid Nylands förbund via programmet Climate KIC Pioneers into Practice.> Bekanta dig med jämförelsen (på engelska)

 Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar