rss Meddelanden

09.01.2019

Landskapen kräver investeringar i stambanan – Flygbanan och Centrumslingan är Nylands spetsprojekt

Juna lumisessa maisemassa.  Kuva mostphotos.com.

Landskapen invid stambanan kräver att kapaciteten och hastigheten på stambanan höjs. Det behövs investeringar som utvidgar sysselsättningsmöjligheter, stöder att människor och varor smidigare kan färdas samt främjar Finlands klimatmål, konstateras i ställningstagandet Suomi raiteille.

Enligt landskapen ska iståndsättningen och utvecklingen av stambanan och avlägsnandet av flaskhalsar i huvudstadsregionen och i andra delar av Finland noteras i regeringsprogrammet.

Investeringarna har omfattande konsekvenser och de är till stor nytta för medborgarna och näringslivet i hela landet. Redan när det gäller södra och västra Finland ligger 60 procent av landets befolkning och arbetsplatser på stambanans influensområde.

Flygbanan och Centrumslingan kommer att underlätta trafiken på den mest trafikerade sträckan

I den aktuella landskapsplanen för Nyland som är under arbete har stambanan och flygbanan som ansluter sig till den lyfts fram i täten av stora trafikprojekt. Avsikten är att flygbanan som går via Böle och Helsingfors-Vanda flygplats till stambanan och Lahtis direktbana underlättar rusningen på stambanan och förbättrar flygplatsens tillgänglighet.

Ett annat betydande projekt är tunneln för Centrumslingan som ökar kapaciteten på den mest trafikerade sträckan mellan Helsingfors och Böle.

– Centrumslingan behövs för att den övriga utvecklingen av stambanan inte orsakar stockningar i Helsingfors, betonar direktören för regionutveckling Merja Vikman-Kanerva vid Nylands förbund.

Det projekt som snabbast kan genomföras i Nyland är den andra fasen av sträckan mellan Kervo och Riihimäki då man ökar förmedlingskapaciteten och hastigheten på sträckan. Utredningsarbetet för projektet har färdigställts, men det finns inget finansieringsbeslut.

Stambanan kommer att omfattas av EU-finansiering

Enligt Europeiska unionens aktuella förslag är avsikten att stambanan ska bli en del av den europeiska kärnnätskorridoren. Detta innebär att stambanan kommer att ingå i den högst prioriterade klassen inom EU:s trafiknät, vilket gör det möjligt att ansöka om EU-finansiering för investeringar i att förbättra banan under den kommande finansieringsperioden.

– För att kunna utnyttja finansieringsmöjligheter som EU kan erbjuda krävs bättre möjligheter för planeringen samt nationell finansiering för projekt som gäller stambanan, påminner Vikman-Kanerva.

Ställningstagandet om stambanan har undertecknats av landskapsdirektörerna för Södra Österbotten, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Nyland samt en grupp stadsdirektörer invid stambanan.

> Ställningstagandet Suomi raiteille (på finska)


Ytterligare upplysningar:

Direktören för regionutveckling Merja Vikman-Kanerva, tfn 040 638 6669


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar