rss Meddelanden

13.02.2018AIKO-finansiering erbjuds digitala projekt som främjar en smidig vardag

Aiko-rahoitus

Nylands förbund har inlett en finansieringsomgång för servicelösningar som underlättar nylänningarnas vardag. Finansiering beviljas användarorienterade försöksprojekt som utgår från ny teknologi och som kan främja en fungerande vardag och medborgarnas jämlikhet och delaktighet. Projekten stöds med 30 000–100 000 euro. Ansökningsomgången pågår fram till den 16 mars.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


12.02.2018Landskapsstyrelsens beslut 12.2.2018 – Nylandsplanen på remiss

Nylandsplanen logo kuvalla

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 12 februari. Styrelsen beslutade bland annat om att sända Nylandsplanens beredningsmaterial på remiss till myndigheterna och ta emot allmänhetens kommentarer om planen, samt att inleda en finansieringsomgång för regionala innovationer och försök (AIKO).

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


09.02.2018Kandidater sökes till Nylandspriset – Årets tema är ”kultur & förändring”

Kuvituskuva_Pixabay_More than one way

Nylands förbund ber nylänningarna komma med förslag på kandidater till Nylandspriset år 2018. Årets tema är ”kultur & förändring”. Förslag tas emot fram till den 22 mars.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


07.02.2018FinEst Link-projektet: Helsingfors–Tallinn-tunneln driver ekonomisk tillväxt

Finestlink-Geologinen-poikkileikkaus. Kuva Muotoilutoimisto Kairo Oy

Av FinEst Link-projektets resultat framgår det att en snabb tunnelförbindelse mellan Helsingfors och Tallinn skulle medföra stor samhällelig och ekonomisk nytta för bägge stadsregionerna och staterna samt tillväxtmöjligheter för hela Europa.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


06.02.2018Resultatet av utredningen av Helsingfors–Tallinn-tunneln presenteras 7.2 –Följ direkt på nätet

Finest-travel-times-difference. Picture Muotoilutoimisto Kairo Oy
Det tvååriga projektet FinEst Link har utrett vilka tekniska och ekonomiska möjligheter det finns för att bygga en järnvägstunnel mellan Helsingfors och Tallinn. Resultatet presenteras vid projektets avslutande seminarium i Tallinn onsdagen den 7 februari. Seminariet är på engelska. Välkommen och följ seminariet direkt på nätet mellan klockan 9.30 och 17.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


29.01.2018Landskapsstyrelsen bekantade sig med utmaningarna kring det nya landskapets ekonomi – Extra möte 12.2

Markus Sovala, hallitus 29012018Nylands landskapsstyrelse fick vid sitt möte den 29 januari ta del av arbetet med beredningen av det nya landskapets ekonomi och strategi. Behandlingen av föredragningslistans ärenden fortsätter vid ett extra möte den 12 februari.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


18.12.2017Tallinntunneln skulle koppla samman järnvägstrafiken från Lappland till Mellaneuropa

FinEstLink-Connections-TEN

Om tunnelförbindelsen mellan Helsingfors och Tallinn blir verklighet för den samman Finlands passagerar- och godstrafik med järnvägstrafiken i Europa. Tunneln är del av en större vision om en järnvägsförbindelse som sträcker sig från de arktiska områdena och som för närvarande utreds av myndigheter i både Finland och Norge.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


12.12.2017Nylandsplanen har fått en ram

Nylandsplanen-2050-logo fbPlaneringsprinciperna styr utarbetandet av hela Nylandsplanen och de gemensamma principerna preciserar regionernas egna specialfrågor. De drar upp riktlinjerna för arbetet med den nya landskapsplanen.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


11.12.2017Nylands landskapsstyrelses beslut 11.12.2017

Outi Mäkelä. Kuvaaja Seija Elo

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 11 december. Styrelsen gav Nylands förbunds utlåtande om utkastet till lagen om valfrihet inom social- och hälsovården och skärpte sina riktlinjer i förhållande till det ursprungliga förslaget. Till Årets nyländska by utsågs Strömfors bruksområde i Lovisa.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


11.12.2017Strömfors bruksområde i Lovisa Årets nyländska by 2018

Vuoden kylä Strömfors. Kuvaaja Tarja Haili

Landskapsstyrelsen har valt Strömfors bruksområde i Lovisa till årets nyländska by 2018. Strömfors bruk ligger invid Kymmene älvs västligaste förgrening på ungefär 18 kilometers avstånd från Lovisa centrum.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


Äldre