Landskapsplanens nyhetsbrev

Maakuntakaava

I landskapsplanens nyhetsbrev berättar vi om hur det pågående planarbetet fortskrider och om andra aktuella ämnen med anknytning till planläggningen på landskapsnivå. Nyhetsbrevet skickas per e-post 3–6 gånger om året.