Nylands förbunds tillkännagivanden

På den här sidan publicerar vi Nylands förbunds officiella tillkännagivanden.

Annonseringar om lediga jobb finns på en egen sida.

> Lediga jobb09.11.2017Anmälan om offentligt framläggande av landskapsfullmäktiges protokoll

Nylands landskapsfullmäktige sammanträdde 2.11.2017. Mötesprotokollet läggs i enlighet med kommunallagen fram till påseende i det allmänna datanätet 16.11.2017.

Samkommunens medlemmar och invånare anses ha fått del av besluten sju dagar efter det att protokollet har lagts fram till påseende.

> Läs protokollet

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar