Nylands förbunds tillkännagivanden

På den här sidan publicerar vi Nylands förbunds officiella tillkännagivanden.

Annonseringar om lediga jobb finns på en egen sida.

> Lediga jobb08.10.2018Kungörelse: Utkastet till Nylandsplanen 2050 framlagt på webben

Nylandsplanen 2050 omfattar hela Nylands landskap och tar tidsmässigt sikte på 2050. I planen ingår alla centrala markanvändningsteman som landskapsplanen ska ta i beaktande.

Etapplanerna utarbetas för tre regioner; Helsingforsregionen, östra Nyland och västra Nyland. Nylands strukturöversikt är den styrande bakgrundsvisionen för de regionala etapplanerna.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


27.09.2018Anmälan om offentligt framläggande av landskapsfullmäktiges protokoll

Nylands landskapsfullmäktige sammanträdde 18.9.2018. Mötesprotokollet läggs i enlighet med kommunallagen fram till påseende i det allmänna datanätet 3.10.2018.

Samkommunens medlemmar och invånare anses ha fått del av besluten sju dagar efter det att protokollet har lagts fram till påseende.

> Läs protokollet

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar


26.09.2018Kungörelse om att etapplandskapsplan 2 för Nyland, Östersundomområdet träder i kraft

Landskapsplanen för Östersundomområdet är en del av etapplandskapsplan 2 för Nyland. Landskapsplanen omfattar delar av Helsingfors och Vanda städer och Sibbo kommun.

Läs mera | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar