Nylandsplanen 2.0 styr planeringen i landskapet

asiantuntija-työssään. kuvitus Raquel BenmerguiLandskapets planeringssystem omfattar:

  • en landskapsplan
  • ett landskapsprogram som utarbetas varje fullmäktigeperiod

  • landskapsprogrammets genomförandeplan varje år

Planeringshelheten grundar sig på regionutvecklingslagen och markanvändnings- och bygglagen.

I landskapsplanerna blir Nylandsprogrammets mål översiktliga planläggningslösningar som i sin tur styr den mer detaljerade planläggningen i de nyländska kommunerna.

Nylands landskapsprogram för 2018–2021 går under namnet Nylandsprogrammet 2.0. Programmet innefattar en vision för 2050, prioriteringar för landskapets utveckling och mål för de kommande åren. Vi har utarbetat programmet i samarbete med regionens näringsliv, kommuner, högskolor, organisationer och myndigheter.

I genomförandeplanen som görs upp varje år tar vi fram de åtgärder med vilka Nylandsprogrammet ska förverkligas. I praktiken genomförs programmet med hjälp av olika projekt och finansiering som de beviljas från olika källor.


På Nylands förbund fattar vi beslut om Europeiska regionutvecklingsfondens ERUF-bidrag som kan beviljas projekt som förverkligar strukturfondsprogrammet och Nylandsprogrammet. Vi tilldelar också så kallad AIKO-finansiering för införandet av regionala innovationer och försök.
  
SV-Maakunnan-kehittamisen-malli-2017


Genom att klicka på bilden får du fram en större version.