Nylandsprogrammet styr landskapets planeringssystem

Leijat taivaalla. Kuva Tuula PalasteLandskapets planeringsystem förnyades i Nyland i början av den pågående fullmäktigeperioden. Därmed sammanställdes olika strategiska mål, utvecklingsprogram och spetsprojekt till en överskådlig helhet i form av ett och samma dokument. Dokumentet heter Nylandsprogrammet.

Nylandsprogrammet blev färdigt i slutet av år 2013. Programmet uppdateras varje fullmäktigeperiod. För genomförandet av programmet utarbetas varje år en genomförandeplan.

Planeringssystemet reviderades till följd av den nya regionutvecklingslagen som trädde i kraft i början av år 2014. Tidigare fanns det tre dokument i anslutning till den regionala utvecklingen i Nyland: landskapsöversikten, landskapsprogrammet och genomförandeplanen.

I landskapsplanen omvandlas Nylandsprogrammets mål till översiktliga planläggningslösningar som styr den mer detaljerade planläggningen i kommunerna.

Förbundet kan använda AIKO-finansiering för att starta nya utvecklingsprojekt. Dessutom beslutar beslutar förbundet om hur EU-finansieringen ska fördelas.

Modell för landskapets utveckling


Genom att klicka på bilden får du fram en större version.