I medlemskommunernas tjänst

Yleiskartta-2015-ruotsi

Nylands förbund är en lagstadgad samkommun med 26 medlemskommuner. Vi fungerar som intressebekavare för kommunerna och har hand om utvecklings- och planeringsuppgifter på landskapsnivå.

Vår verksamhet finansieras i huvudsak av kommunerna. Förbundets årliga verksamhetsutgifter är ungefär fem euro per invånare.

Nylands förbunds medlemskommuner är:

Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Ingå, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nurmijärvi, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis.

Den högsta beslutanderätten inom förbundet innehas av landskapsfullmäktige som består av kommunfullmäktigeledamöter som utsetts av kommunerna. Det praktiska arbetet styrs av landskapsstyrelsen, som väljs av fullmäktige i enlighet med de politiska styrkeförhållandena i senaste kommunalval.

I förundets grundavtal ingår bland annat överenskommelser om samkommunens uppgifter och ekonomi samt om antalet representanter i organen och grunderna för rösträtten.

Det finns 18 landskap i Finland. Beslutet om vilka kommuner som hör till vilket landskap fattas av statsrådet. Den nuvarande landskapsindelningen trädde i kraft 2009.