Översikt

Framsida
Regionutveckling
Nylandsprogrammet 2.0
Genomförandeplan 2019–2020
Nyland 5.0 – Någonting bättre
Presentation och mål
Smart specialisering
Städernas cleantech
Hälsa och välfärd
Digital reform inom industrin
Människornas stad
Teman för utveckling
Näringar
Utbildning och kunnande
Kultur
Kulturmiljöer
Trafik
Invandring
Turism
Kommunala webbplatser för turism
Miljö
Förbundets projekt
BRIDGES - Utbyte av god praxis som gäller bioekonomi
FinEst Link – utredningsprojekt för tunneln Helsingfors-Tallinn
iEER – Ungt entreprenörskap
Medtech4 – EU-påverkan ger bättre hälsoteknologiska lösningar för de äldre
Snabbt bredband
NSB CoRe – Trafikkorridoren Nordsjön–Östersjön
PASSAGE – För att minska sundområdenas kolutsläpp
Plan4Blue – Stöd för hållbar tillväxt i havsområden
Scandria®2Act – För koldioxidsnål trafik inom Östersjöområdet
Smart-up BSR – Stöd för förverkligandet av smart specialisering
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Avslutade projekt
AJA
Energirådgivning
EXPAT
HealthSPA – studerande, hälsovård och företag i samarbete
Verktyg för bra boende
IoTLab – Sakernas internet och samarbete
Kesti
Sommarjobb i Nyland
KEVEIN – Utvecklingsnätverk blir innovationsplattformar
NOSTRA
TouNet
TUDI – Digital reform inom industrin
UUSIAIKA – Ekosystem för en fungerande vardag
VATTNEN
Gemensam utbildningsgaranti
Tillsammans för ett friskare Nyland
Regionplanering
Bereds som bäst: Nylandsplanen 2050
Planutkast
Bilagamaterialen
Strukturöversikten för Nyland
Helsingforsregionens landskapsplan
Östra Nylands landskapsplan
Västra Nylands landskapsplan
Följ med och delta
Utredningar
Godkända landskapsplaner
Landskapsplanen för Nyland
Planmaterial
Utredningar
Planen för Östra Nyland
Planmaterial
Utredningar
Etapplandskapsplan 1
Planmaterial
Utredningar
Etapplandskapsplan 2
Planmaterial
Utredningar
Principer för planeringen
Etapplandskapsplan 3
Planmaterial
Etapplandskapsplan 4
Näringar och innovationer
Logistik
Vindkraft
Grönstruktur
Kulturmiljöer
Planmaterial
Bilagor
Utredningar
Planen för Östersundomområdet
Planmaterial
Information om planläggning
Planläggningssystem
Planskeden
Vanliga frågor
Nyheter och artiklar
Förverkligande och uppföljning av landskapsplanerna
Projekt och samarbete
Utlåtanden och myndighetsverksamhet
Uppföljning
Trafiksystem
Västra Nyland
Östra Nyland
Helsingforsregionen
Havsplanering
Skjutbanor
Finansiering
AIKO-finansiering
Landskapsutvecklingspengar
Nylands förbunds EU-tjänst
Central Baltic-programmets kontaktpunkt
Strukturfonder: Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 – Ansökan aktuell
6Aika – Öppna och smarta tjänster
ETS- och ENI-program
EU:s separata program
Informationstjänster
Plankartor och geografisk information
Plankartor
Lataamo och gränssnittstjänster
Publikationer
Samarbete
Kommun- och landskapssamarbete
Riksdagsledamöternas delegation
Nyland och EU
Region- och strukturpolitik
Helsinki EU Office i Bryssel
Europaparlamentet
Regionkommittén
EU:s Östersjöstrategi
Climate-KIC: Klimatförändringen kan stävjas med samarbete
Internationella nätverk
Östersjöregionens samarbetsforum BSSSC
Samarbetsorganisationen för Europas perifera kustregioner CPMR
Helsingforscentret i S:t Petersburg
Bilateralt samarbete
Annat internationellt samarbete
Nylands förbund
Organisation och uppgifter
Landskapets planeringssystem
Medlemskommunerna
Verksamheten och ekonomin
Förbundets historia
Beslutsorgan
Landskapsfullmäktige
Landskapsfullmäktigeledamöter
Ordförande
Landskapsstyrelsen
Landskapsstyrelsemedlemmar
Ordförande
Revisionsnämnden
Kommittén för språklig service
Landskapets samarbetsgrupp
Nylandsplanens styrgrupper
Föredragningslistor och protokoll
Mötestider
Tjänstemannabeslut
Beslut om ERUF-finansiering
Register över bindningar
Nyhetsrum
Meddelanden
Meddelandearkiv
Aktuella artiklar
Nyhetsbrev
Landskapsplanens nyhetsbrev
4/2018: Utkastet till Nylandsplanen på remiss
3/2018: Responsen på Nylandsplanen nu utbenad – Vi fick mycket färdkost som grund för utkastskedet
2/2018: Nylandsplanen framlagd ännu en tid
1/2018: Nylandsplanen snart till påseende som ett vågat exempel på ny slags landskapsplan
3/2017: Nylandsplanen börjar ta form – Regionerna får egna planer
2/2017: Nylandsplanens PDB gav god färdkost för planarbetet
1/2017: Nylandsplanen 2050 tar fart
Nylandsprogrammets nyhetsbrev
2/2018: Tryggt men modigt in i det nya landskapet
1/2018: Nylandsplanen 2.0 kör i gång
1/2017: Nylands framtid byggs med fart
Tillkännagivanden
Lediga jobb
För medierna
Logo- och bildbank
Information om webbplatsen
Användningen av cookies
Dataskyddsbeskrivningar
Dataskyddsbeskrivning för nyhetsbrev
Dataskyddsbeskrivning för respons
Dataskyddsbeskrivning för registrering av dokument och arkivering
Dataskyddsbeskrivning för evenemang
Dataskyddsbeskrivning för rekrytering
Dataskyddsbeskrivning för förtroendevaldas uppgifter
Dataskyddsbeskrivning för förslag till Årets nyländska företag
Dataskyddsbeskrivning för förslag till Årets nyländska by eller stadsdel
Evenemang
Landskapsparlamentet
Nylandsveckan
Prognostiseringsseminarium
Kontaktuppgifter
De anställda
Förbundets ledning
Vård- och landskapsreformen
Kommunikationsenheten
EU-tjänsten
Södra Finlands strukturfonder
Helsingfors EU Office och byrå i S:t Petersburg
Fakturering
Avgifter för handlingar
Respons
Nyland
Landskapets vision
Nylands kommuner
Landskapsbeteckningarna
Nylandsutmärkelser
Årets nyländska by eller stadsdel
Nylandspriset
Årets nyländska företag
Historia