Regionplaneringen ger ramar för markanvändningen

Nylands förbund arbetar med övergripande planering av markanvändningen inom ett område som omfattar 26 kommuner. Besluten som tas har en stor betydelse för Nylands framtida utveckling.

Planeringshelheten omfattar städer, landsbygd, trafik, naturmiljö och näringar. Nylandsprogrammet drar upp riktlinjerna för planeringsarbetet.

Våra mål för denna region med 1,6 miljoner invånare är:

  • en hållbar samhällsstruktur
  • en balanserad utveckling av den bebyggda miljön och naturmiljön
  • ett fungerande trafiksystem och goda förutsättningar för näringar.


Läs mer om regionplanering:


4. vaihekaava

Etapplandskapsplan fyra

Målet är ett konkurrenskraftigt och välmående Nyland


Hyväksytyt-kaavat


Godkända landskapsplaner

Nyland har flera gällande landskapsplaner


Kaavatietoa


Information om planläggningen

Landskapsplanen styr kommunernas planläggning


Liikennejarjestelma


Trafiksystem

Trafiksystemet strävar efter att göra resorna smidiga i östra och västra Nyland


Nylandsplanen 2050 logo kuvalla

Nylandsplanen 2050

En flexibel övergripande plan som genomförs i två faser


Ostersundomin-kaava_


Planen för Östersundomområdet

Ett av Nylands viktigaste nya tillväxtområden


Toteuttaminen ja seuranta


Förverkligande och uppföljning

Förverkligandet av landskapsplanerna är ett samspel