Regionplaneringen ger ramar för markanvändningen

Nylands förbund arbetar med övergripande planering av markanvändningen inom ett område som omfattar 26 kommuner. Besluten som tas har en stor betydelse för Nylands framtida utveckling.

Planeringshelheten omfattar städer, landsbygd, trafik, naturmiljö och näringar. Nylandsprogrammet drar upp riktlinjerna för planeringsarbetet.

Våra mål för denna region med 1,6 miljoner invånare är:

  • en hållbar samhällsstruktur
  • en balanserad utveckling av den bebyggda miljön och naturmiljön
  • ett fungerande trafiksystem och goda förutsättningar för näringar.


Läs mer om regionplanering: