En ny slags landskapsplan ─ Nylandsplanen 2050

Uusimaa-kaava-Logo

Nylandsplanen 2050 omfattar hela Nylands område och tar tidsmässigt sikte på år 2050. I planen ingår alla centrala markanvändningsteman och den bereds under åren 2016–2019. Då den träder i kraft, upphäver Nylandsplanen såväl nu gällande som lagkraftiga landskapsplaner.

> Bekanta dig med planutkastet


Specialfrågor behandlas regionvis, strukturplanen drar upp de stora riktlinjerna

Nylandsplanen består av etapplaner för tre regioner, och i dem svarar man på de olika regionernas specifika behov. Planer utarbetas för Helsingforsregionen, östra Nyland och västra Nyland.

Nylands strukturöversikt är den styrande bakgrundsvisionen för de regionala etapplanerna. Översikten för Nyland omfattar hela landskapet och den ger en bild av Nylands regionstruktur år 2050.