En ny slags landskapsplan ─ Nylandsplanen 2050

Nylandsplanen 2050

Nylandsplanen 2050 omfattar hela Nylands område och tar tidsmässigt sikte på år 2050. I planen ingår alla centrala markanvändningsteman och den bereds under åren 2016–2019.

Planens beredningsmaterial var framlagt till påseende på våren 2018. Vi har gått igenom responsen och bereder för närvarande utkasten till regionernas planer som läggs fram till påseende på hösten.


Specialfrågor behandlas regionvis, strukturplanen drar upp de stora riktlinjerna

Nylandsplanen består av etapplaner för tre regioner, och i dem svarar man på de olika regionernas specifika behov. Planer utarbetas för Helsingforsregionen, östra Nyland och västra Nyland.

Nylands strukturöversikt fungerar som en bakgrundsvision som styr regionernas etapplaner. Strukturöversikten omfattar hela Nyland och i den skildras en sammantagen bild av landskapets regionstruktur år 2050. Utifrån responsen på beredningsmaterialet har Nylands strukturplan ändrats till en strukturöversikt utan rättsverkningar.