Framtidsgranskningen för Nyland

karuselli
En framtidsgranskning som skissar upp de nyländska framtiden fram till 2050 lägger grunden till både Nylandsplanen och Nylandsprogrammet. Med den här granskningen, som är omfattande och kombinerar olika sakkunnigperspektiv, vill man försäkra sig om att man kan bereda sig på framtidens utmaningar på rätt sätt då verksamhetsmiljön förändras.

Den här webbplatsen fokuserar sig på framtidsgranskningens resultat ur markanvändningens och landskapsplanens synvinkel.

Du kan bekanta dig med framtidsgranskningen i sin helhet på webbplatsen Nyland 5.0.

Befolknings- och arbetsplatsprojektioner ger grunden till landskapsplanen

I Nylands förbunds utredning Scenarier för regionalekonomin samt befolknings- och arbetsplatsprojektioner söker man alternativa scenarier för regionalekonomin ur Nylands synvinkel. Scenarierna är skildringar om verksamhetsmiljön med faktorer som både möjliggör och begränsar tillväxt.

Utifrån scenarierna har man tagit fram alternativa befolknings- och arbetsplatsprojektioner för kommunerna och regionerna fram till år 2050. Förklaringarna till skillnaderna mellan de olika projektionerna ligger i ekonomins, befolkningens och arbetsplatsernas tillväxthastighet och hur tillväxten riktar sig till regionerna i Nyland. I utredningen har man också gjort olika kalkyler över förändringarna i bostadsbyggnadsbeståndet och bostadsproduktionsbehovet.

> Bekanta dig med utredningen (pdf, på finska)

Framtidsrådet granskar framtidens utmaningar

Framtidsrådet är en grupp som består av sakkunniga från olika områden, och som Nylands förbund har kallat samman för att komplettera framtidsgranskningen för landskapsplanens del. Rådets bärande tema var att begrunda hurudan värld och hurudana utmaningar Nylandsplanen ska bereda sig för innan 2050.

Till gruppen hörde:

  • Professor Sirkka Heinonen, Framtidens forskningscentrum vid Åbo universitet
  • Professor Marketta Kyttä, Aalto-universitetet
  • Forskardoktor Eeva Säynäjoki, Aalto-universitetet
  • Professor Jari Niemelä, Helsingfors universitet
  • Projektforskare Vesa Kanninen, Aalto-universitetet
  • Doktor Seppo Lampinen, Tavastlands yrkeshögskola
En sammanfattning över resultaten från framtidsrådets arbete ingår i artikelsamlingen. Bland annat den teknologiska utvecklingen, klimatförändringen, den åldrande och allt mera mångkulturella befolkningen, ändringen i boendet och arbetet samt regionstrukturens många centrum och nya strategiska kompanjonskap stiger fram i artiklarna.

> Bekanta dig med artikelsamlingen (pdf, på finska)