Helsingforsregionens etapplandskapsplan

De nyländska regionernas olika styrkor lyfts fram i regionernas etapplaner. Teman som är viktiga för Helsingforsregionen är bland annat internationella förbindelser, att förbereda sig för tillväxt och värna om grönstrukturen i en struktur som blir allt tätare.

Etapplanen för Helsingforsregionen omfattar: Borgnäs, Esbo, Grankulla, Helsingfors, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis. Bekanta dig med regionens kommuner och centrum på kartan!
Regionernas politiker och sakkunniga stöder planarbetet

I arbetet med Nylandsplanen utnyttjar man i hög grad synpunkterna hos regionens beslutsfattare, sakkunniga och intressegrupper.

Nytt för den här planomgången är de politiska styrgrupperna som har tillsatts för etapplanerna och som består av kommuneras förtroendevalda. Som stöd för planarbetet har regionerna också egna sakkunniggrupper bestående av kommunernas tjänsteinnehavare och sakkunniga.

Grupperna samlas under hela planarbetets gång och de bjuds också in till olika evenemang som berör planen. Medlemmarna i Helsingforsregionens styrgrupp och möteshandlingarna hittar du i spalten till höger.

Styrkorna lyfts fram i regionernas specialfrågor

Regionernas specialfrågor preciserar Nylandsplanens gemensamma planeringsprinciper ur respektive regionens synvinkel. De lyfter fram de frågor som regionerna särskilt vill fokusera på i planarbetet.

Helsingforsregionens specialfrågor går ut på att:

  • Samordna Helsingforsregionens etapplandskapsplan och MBT-planen för 2019

  • Skapa förutsättningar för en betydande tillväxt av bostadsproduktionen och service- och näringsverksamheten utgående från den befintliga strukturen.

  • Kontrollerat styra tillväxten till centrumen, områden med järnvägstrafik och andra områden för hållbar trafik med beaktande av miljöns värden

  • Förbättra utvecklingsförutsättningarna för en nätverksliknande kollektivtrafik och samtidigt främja smidiga, trygga och utsläppssnåla trafiksätt.

  • Trygga verksamhets- och utvecklingsförutsättningarna för koncentrationer och trafikförbindelser som är viktiga med tanke på den internationella konkurrenskraften

  • Ta i beaktande Helsingfors-Vanda flygplats betydelse och inverkan

  • Främja närings- och företagsverksamheten med beaktande av regionens olika behov och styrkor

  • Främja grönbältets dragningskraft så att det svarar på den växande efterfrågan på rekreation och turism