Utkastet till Nylandsplanen

På den här webbplatsen kan du bekanta dig med planutkastet som var framlagt och utlåtanden i oktober–november 2018. 


Planmaterial

Plankartan ger etapplandskapsplanerna för tre olika regioner på en och samma karta. 

De bestämmelser som ansluter sig till planbeteckningarna finns samlade i dokumentet beteckningar och bestämmelser

Beskrivningen skildrar utgångspunkterna för planen och ger motiveringar för dess lösningar.