Strukturöversikten beskriver de stora linjerna för Nylandsplanen

RakennesuunnitelmaI strukturöversikten som omfattar hela Nylands område ges en övergripande bild av Nylands regionstruktur år 2050. En mera detaljerad plan för de regionala planerna uppstår under planarbetets gång.

Strukturöversikten har ingen rättsverkan, men är en bakgrundsvision som styr regionala planer. Planen anvisar översiktligt:

  • områden till vilka landskapets tillväxt kan riktas på ett hållbart sätt, 
  • ett trafik- och centralortsnät samt 
  • grönstrukturens huvudsakliga element.