Landskapsplanen för Östersundom till påseende 27.11.2017−3.1.2018

Ehdotusvaihe ikoniFörslaget till landskapsplan för Östersundom är för närvarande framlagt till påseende. Du kan bekanta dig med materialet på den här sidan eller de officiella platserna där planen finns framlagd.

Efter vårens remissförfarande har en del justeringar gjorts i planförslaget. Målet är att landskapsfullmäktige kan godkänna planen i maj-juni 2018. Läs mer om planen för Östersundomområdet.
 
Alla intressenter har rätt att framställa en anmärkning om planen. Anmärkningen ska levereras till Nylands förbund senast onsdagen 3.1.2018. Anmärkningen kan lämnas in:

  • som bifogad fil med e-post till adressen: toimisto@uudenmaanliitto.fi (senast klockan 14 på den sista dagen då planen är framlagd)
  • i vår karttjänst eller
  • som pappersversion till adressen: Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors (poststämpel 3.1.2018).

Bekanta dig med det framlagda materialet

Till materialet som finns till påseende hör de planhandlingar som ska godkännas (en plankarta, en karta över beteckningar som ska upphävas och beteckningar och bestämmelser) samt en planbeskrivning.

> Plankarta (pdf)
> Karta över beteckningar som upphävs (pdf)
> Beteckningar och bestämmelser (pdf)
> Planbeskrivning (pdf)