Remissmaterial

Hyväksymisvaihe ikoni

Förslaget till etapplandskapsplan för Östersundomområdet var på remiss 21.3−28.4.2017. Du kan bekanta dig med remissmaterialet på denna sida.

Landskapsstyrelsen beslutade vid sitt möte 19.6.2017 att planförslaget som ska läggas fram till påseende på hösten bereds utifrån de så kallade direkta alternativet som gäller metrolinjen. Detta alternativ understöddes i hälften av utlåtandena. Några mindre ändringar gjordes också i plankartan. Läs mer om planen för Östersundom.

NTM-centralen i Nyland har i enlighet med naturvårdslagen gett ett Naturautlåtande om Naturabedömningen för de båda planalternativen.

Material som var på remiss våren 2017

Till remissmaterialet hör planhandlingarna som ska godkännas av landskapsfullmäktige (en plankarta, en karta över beteckningar som upphävs samt beteckningar och bestämmelser), planbeskrivningen samt en inofficiell kartsammanställning över de landskapsplanerna.

> Plankarta, Norra alternativet (pdf)

> Plankarta, Direkta alternativet (pdf)

> Karta över beteckningar som upphävs (pdf)

> Beteckningar och bestämmelser (pdf)

> Planförslagets beskrivning (pdf, 10.2 MB)

> Inofficiell sammanställning, Norra alternativet (pdf)

> Inofficiell sammanställning, Direkta alternativet (pdf)