Förverkligandet av landskapsplanerna är ett samspel

Toteuttaminen ja seurantaLandskapsplanens mål förverkligas i den mer detaljerade markanvändnings-planeringen.

Landskapsplanen ger riktlinjer då kommunerna utarbetar general- och detaljplaner för sina områden samt andra planer och program som ansluter sig till markanvändningen. Landskapsplanen påverkar även övriga myndigheters planering och beslut i anslutning till markanvändning.

Ett tätt samarbete med kommunerna är Nylands förbunds sätt att kommunicera om landskapsplanernas mål och främja genomförandet av dem. Förverkligandet av planerna kan också främjas med projektverksamhet.

Genom förbundets utlåtanden och förhandlingar förmedlas riktlinjerna i landskapsplanen vidare till kommunernas och de övriga myndigheternas planer och strategier.
 
Då verksamhetsmiljön ändras i allt snabbare takt är det också nödvändigt att vi systematiskt följer upp hur landskapsplanerna förverkligas.