Projekt och samarbete gör planens mål konkreta

Seminaarissa. Kuva Tuula Palaste

Projekt och andra samarbetsformer som är viktiga för Nyland stöder landskapsplanens mål samt gör dem konkreta.

Projekten förverkligar vi själva eller så söker vi efter bra projektsamarbetspartner. Vi kan främja inledandet av projekt genom att utnyttja olika EU:program och nationella finansieringskanaler.  

Viktig växelverkan uppstår inte bara genom projekt utan också med hjälp av såväl bestående kommunsamarbete som aktuella seminarier.