Etapplandskapsplan 1 kompletterar landskapsplanen för Nyland

Metsää. Kuva Tuula PalasteEtapplandskapsplan 1 kompletterar den år 2006 fastställda helhetslandskapsplanen till de delar som medför betydande miljöolägenheter i omgivningen.  

I planen behandlas även omfattande enhetliga skogsområden.

I planen anvisas

  • avfallshanteringens områdesbehov på lång sikt
  • områdesreserveringar för stenmaterialsförsörjning
  • motorsport- och skjutbanorna
  • trafikdepåer och terminaler
  • omfattande enhetliga skogsområden. 

Etapplandskapsplan 1 fastställdes av miljöministeriet 2010. Planen vann laga kraft genom högsta förvaltningsdomstolens beslut 2012.

I planen ingår inte kommunerna i Östra Nyland.