Utvecklingen av logistiken medför konkurrensfördelar

Logistiikka-symboli

I den fjärde etapplandskapsplanen planerar vi ett logistiknätverk för Nyland som är internationellt konkurrenskraftigt och som stöder sig på det nuvarande trafiksystemet. 

Logistiken, det vill säga godstrafiken utgör en av näringslivets viktigaste konkurrensfördelar som inverkar på hur lätt godstrafiken kan nå Nyland såväl nationellt som internationellt. 

Mål:

  • Nyland är lätt att nå både ur nationell och internationell synvinkel
  • Det finns goda förutsättningar för verksamhet som tjänar logistiken
  • Logistiknätet är internationellt konkurrenskraftigt och stöder sig på det nuvarande trafiksystemet

vuosaaren-satama

I planarbetet utreder vi godstrafikens strömmar och knytpunkter, det vill säga flygplatser, hamnar och logistikområden samt land- och havstrafiken som förenar dem. Utifrån dessa planerar vi områdesreserveringar som är nödvändiga för arrangerandet av godstrafiken.

För närvarande är landskapets logistikområden utspridda och de bildar inte några centrum som ur internationell synvinkel skulle vara betydelsefulla. Tillräckligt stora logistikcentrum kunde locka företagsverksamhet som tjänar logistiken till regionen. Det i sin tur skulle förbättra logistikens effektivitet och hållbarhet.