Näringar och innovationsverksamhet som en del av plangranskningen

Elinkeinot-symboli
I den fjärde etapplandskapsplanen utreder vi verksamhetsförutsättningarna för näringar i Nyland mer noggrant än i tidigare planer. Därtill utreder vi vilka möjligheter planen erbjuder för främjandet av innovationsverksamhet i Nyland.

Arbetsplatsområdenas tillräcklighet och mångsidighet utgör betydelsefulla konkurrensfaktorer, likaså tjänsternas livskraftighet.

Mål:

  • Genom att beakta hur näringarna placeras och stöder man en regionstruktur som bygger på många centrum samt en samhällsstruktur som består av blandad verksamhet men som samtidigt tar hänsyn till särdragen för de olika områdena
  • Det finns mångsidiga möjligheter för hur näringsverksamheten i Nyland placeras och de är möjliga att förverkliga
  • Tjänster och arbetsplatser kan lätt nås av olika befolkningsgrupper och de är belägna så att de utnyttjar de nuvarande strukturerna samt tar miljön i beaktande
Lasikaiteet. Kuva Tuula Palaste


I planarbetet avses med näringsverksamhet den helhet som näringarna, arbetsplatserna och företagen bildar. I granskningen ingår både privata och offentliga arbetsplatser.

Viktiga verksamhetsförutsättningar för näringarna är till exempel hur de är belägna, hur nära det är till kollektivtrafik samt tjänster och företag som stöder arbetsplatserna.

Näringar och innovationsverksamhet har en stark koppling till planens övriga teman, speciellt logistiken.