Landskapsplanen för Östra Nyland styr markanvändningen på ett område med tio kommuner

Porvoo, kuva Anni Levonen

En så kallad helhetslandskapsplan gäller inom tio kommuners område i Östra Nyland. Planen styr planeringen för samtliga markanvändningsformer.

Miljöministeriet har fastställt landskapsplanen för Östra Nyland 2010. Ministeriet lämnade planen utan fastställelse till de delar som gäller de stora detaljhandelsenheterna i Kungsporten i Borgå och i Märlax i Lovisa samt specialhandelsenheterna i Gammelby i Pernå och Pockar i Lappträsk.

Planen för Östra Nyland vann laga kraft 2011.

På Östersundomområdet, som tidigare var en del av Sibbo men införlivades i början av 2009 med Helsingfors, gäller en landskapsplan från 2000 samt tidigare regionplaner, som från och med början av 2010 ändrades till landskapsplaner i enlighet med lagen.