Havsplanering främjar en hållbar användning av havsområdet

merialuesuunnitteluMed hjälp av havsplanering främjar man en hållbar utveckling och ökning av olika former av användning av havsområdet. Samtidigt är målet att främja en hållbar användning av naturresurserna och uppnå en god status för havsmiljön.

Finlands åtta kustlandskap utarbetar fram till år 2021 tillsammans tre planer för havsområdena. Nyland och Kymmenedalen svarar gemensamt för arbetet med en havsområdesplan för Finska viken.

Teman för planeringen

Inom havsplaneringen samordnas behoven inom olika verksamhetsområden. Särskild uppmärksamhet fästs vid energisektorn, sjötrafik, fiske och vattenbruk, turism och rekreationsbruk samt bevarande, skydd och främjande av miljön och naturen.

I arbetet beaktas också försvarsmaktens behov, havsområdenas särdrag och växelverkan mellan land och hav. Också andra teman kan behandlas såsom kulturarv, gruvbranschen, blå bioteknologi eller havsindustri.

Utgår från lagen

Föreskrifter för havsplaneringen anges i markanvändnings- och bygglagen. För planeringsarbetet svarar en koordinationsgrupp som består av representanter för kustområdets landskapsförbund och Miljöministeriet. Samarbetet koordineras av Egentliga Finlands förbund.