Regionplaneringens nyheter och artiklar


01.11.2017Nylandsplanen börjar ta form – Regionerna får egna planer

Nylandsplanen2050Beredningen av Nylandsplanen innebär en arbetsfylld höst. Den översiktliga strukturplanen som omfattar hela landskapet och regionernas mer detaljerade etapplaner börjar ta form och planen får en ram. Under arbetets gång har man också fått en ny landskapsstyrelse. Det är landskapsstyrelsen som styr planarbetet.

Läs mera | 0 Kommentarer

 

31.10.2017Varifrån kommer de nyländska centrumens livskraft?

Porvoossa,-kuvaaja-Tuula-PalasteHur väl svarar Nylands olika centrumområden på de allt mångsidigare behoven som berör boende och arbete? Hur utvecklas olika färdsätt och därtill hörande teknologi? Vad är det som gör ett centrum trivsamt? Inför beredningen av Nylandsplanen tog Nylands förbund reda på hur det står till i de nyländska centrumområdena i dag och vilka framtidsutsikter de har.

Läs mera | 0 Kommentarer

 

30.10.2017Helsingfors-Vanda flygplats gagnar hela Nyland

Helsinki-Vantaan lentoasema, kuvaaja Tuula PalasteInför arbetet med Nylandsplanen utredde Nylands förbund vilken inverkan Helsingfors-Vanda flygplats har på närområdets kommuner och hela Nyland.

Läs mera | 0 Kommentarer

 

16.10.2017Vilken kapacitet till skogsbaserad bioenergi har Nyland?

Koivumetsä, kuvaaja Tuula PalasteFinlands mest tätbebyggda landskap rymmer mycket skog. Nylands förbund har inför arbetet med Nylandsplanen kartlagt vilken kapacitet till bioenergiproduktion det finns i de nyländska skogarna.

Läs mera | 0 Kommentarer

 

07.09.2017Landskapsstyrelsen beslutade att etapplan 4 träder i kraft

4-vaihekaava-teemat

Landskapsstyrelsen beslutade vid sitt möte i augusti att etapplandskapsplan 4 ska träda i kraft. Styrelsen kan besluta att en landskapsplan som har godkänts av landskapsfullmäktige träder i kraft innan den har vunnit laga kraft.

Läs mera | 0 Kommentarer

 

31.05.2017Nylandsplanens PDB gav god färdkost för planarbetet

Uusimaa-kaavaNylandsplanens program för deltagande och bedömning var offentligt framlagt till påseende i februari-mars. Rikligt med respons erhölls med anknytning till programmet. Speciellt hållbarheten gav upphov till kommentarer.

Läs mera | 0 Kommentarer

 

31.05.2017Södra Finlands utvecklingskorridorer indelas i fyra profiler

Etelä-Suomen kehityskäytävät - YleiskarttaNylands förbund har genomfört en profilering av södra Finlands utvecklingskorridorer. Med en utvecklingskorridor avses den helhet som bildas av en trafikled och den omgivande markanvändningen och som planeras parallellt. Utvecklingen av huvudvägnätet och regionstrukturen är en viktig del av beredningen av målen för Nylandsplanen som tidsmässigt tar sikte på år 2050.

Läs mera | 0 Kommentarer

 

31.05.2017Helsingfors–Tammerfors och Helsingfors–Lahtis–Kouvola de främsta transportkorridorerna för södra Finlands godstrafik

Rekat. Kuva Tuula PalasteNylands förbund har utrett vilka som är huvudstadsregionens viktigaste transportkorridorer ur godstrafikens och logistikens perspektiv. De främsta korridorerna visade sträcka sig från Helsingfors till Tammerfors och från Helsingfors via Lahtis till Kouvola.

Läs mera | 0 Kommentarer

 

29.05.2017Stationsomgivningarna utvecklas till affärs-, bostads- och arbetsplatsområden

Juna_ kuvitus Linda Saukko-RautaNylands förbund har tillsammans med sina kompanjoner undersökt hur stationsomgivningarna kan utvecklas med tanke på markanvändningen, trafiksystemet och lokal verksamhet. Målet är att livliga stationsomgivningar kan utvecklas till täta affärs-, bostads- och arbetsplatsområden som stöder sig på kollektivtrafiken.

Läs mera | 0 Kommentarer

 

24.05.2017Landskapsfullmäktige godkände etapplandskapsplan 4

4. vaihekaava

Nylands landskapsfullmäktige godkände etapplandskapsplan 4 vid sitt sista möte för den här mandatperioden. Fullmäktige beslutade samtidigt att Bastukärrs logistikområde tas med i planen på nytt.

Läs mera | 0 Kommentarer

 

12.04.2017Nylands förbunds utredning visar: Hur ser turismens framtid ut i Nyland?

SightseeingNylands förbund har publicerat en utredning om turismens regionstruktur 2050. I arbetet har man tagit fram en utvecklingsbild för turismens markanvändning och fastställt åtgärder med vilka de framtida målen ska nås.

Läs mera | 0 Kommentarer

 

15.02.2017Befolknings- och arbetsplatsprojektioner ger grund för landskapsplanen

Nuoret. Kuva Tuula Palaste
Nylands förbund har publicerat en utredning där man redogör för alternativa scenarier för Nylands regionalekonomi. Utifrån dem har man gjort upp befolknings- och arbetsplatsprojektioner på både kommun- och regionnivå som sträcker sig ända till år 2050. De olika projektionerna beskriver hur ekonomins, befolkningens och arbetsplatsernas tillväxt och tillväxthastighet kan förverkligas i regionerna i Nyland.

Läs mera | 0 Kommentarer

 

15.02.2017Framtidsgranskning ger planarbetet en riktning

Uutelan kanava, kuva Tuula Palaste-EerolaNylands förbund har utarbetat en framtidsgranskning som tidsmässigt tar sikte på år 2050, och som skapar grunden för det kommande Nylandsprogrammet och Nylandsplanen. I arbetet har man granskat framtidens utvecklingstrender och vilka fenomen som inverkar på utvecklingen.

Läs mera | 0 Kommentarer

 

10.11.2016Planläggningen på landskapsnivå stöder turismens utveckling

MatkailutyöpajaMer än tre miljoner turister besökte Nyland år 2015. Antalet har ökat och landskapet är Finlands mest betydelsefulla dragplåster för turisterna. Med hjälp av landskapsplanen bildar man en uppfattning om hur regionstrukturen i framtiden ser ut inom turismen. En fungerande regionstruktur är en förutsättning för att turismen ska utvecklas. Målsättningen med planläggningen är att identifiera turismens attraktionsfaktorer och framhäva Nylands styrkor.

Läs mera | 0 Kommentarer

 

09.11.2016Södra Finlands utvecklingskorridorer kartläggs – Transportkorridorerna under lupp

Junat. Kuva Tuula PalasteUtvecklingen av regionstrukturen och huvudvägnätet är en viktig del av beredningen av Nylandsplanen 2050. Nylands förbund utreder i sitt projekt som berör utvecklingskorridorer vilka transportkorridorer det finns i södra Finland och vilken betydelse de har. Med en utvecklingskorridor avses den helhet som bildas av en trafikled och den omgivande markanvändningen och som planeras samtidigt.

Läs mera | 0 Kommentarer

 

08.11.2016Handeln stöder centrumens livskraft

Kauppakeskus. Kuva Tuula Palaste
En ny utredning har gjorts om handelns servicestruktur i Nyland. I utredningen granskas handelns tidigare och framtida utveckling. Den jämför även handelns lösning i etapplandskapsplan 2 för Nyland med lösningen för handeln i landskapsplanerna för Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Norra Österbotten och Päijänne-Tavastland. Arbetet gjordes med tanke på den kommande Nylandsplanen 2050 och utgående från etapplandskapsplan 2 för Nyland.

Läs mera | 0 Kommentarer

 

07.11.2016Bekanta dig med etapplan 4 – förslaget nu till påseende

Leppävaaran kirjasto, kuva Tuula Palaste-EerolaLandskapsstyrelsen godkände i oktober förslaget till etapplandskapsplan 4 för Nyland och det är offentligt framlagt 9.11–9.12.2016. Under den tiden är det möjligt att framställa anmärkningar om planen. Man kan bekanta sig med planmaterialet på planförslagets nätsida, i landskapsplanernas karttjänst, i kommunerna och på Nylands förbunds byrå.

Läs mera | 0 Kommentarer

 

18.10.2016Sakkunniga i markanvändning på framtidsseminarium: Landskapsplanen en plan för framtiden

Tulevaisuuspäivän paneelikeskustelu

Nylands förbund ordnade en framtidsdag i Helsingfors i slutet av september. Seminariet var en del av framtidsgranskningen som Nylands förbund utför och även en del av bakgrundsarbetet till Nylandsplanen 2050. Framtidsdagen väckte stort intresse och gav upphov till många tankar och idéer som kan utnyttjas i arbetet med den nya landskapsplanen. I seminariet deltog närapå hundra riksdagsledamöter och sakkunniga.

Läs mera | 0 Kommentarer

 

18.08.2016Malmgård är en oas för kultur- och matturisten

Malmgårdin kartano Kuva Tuula Palaste
Malmgård är en flera hundra år gammal och ståtlig herrgård i Lovisa. Bekanta dig med denna kultur- och matturismens oas i vår senaste artikel i serien om nyländska herrgårdar.

Läs mera | 0 Kommentarer

 

25.07.2016På Rilax gård värnar man om människornas och djurens välmående

riilahti_0516
I den andra delen av artikelserien om Nylands ståtliga herrgårdsmiljöer bekantar vi oss med historia och nutid på Rilax gård i Raseborg.

Läs mera | 0 Kommentarer

 

20.06.2016Saaris gård har redan i århundraden varit en föregångare inom jordbruket

Saaren kartanon päärakennus, kuva Tuula Palaste

Vår artikelserie om Nylands ståtliga herrgårdsmiljöer inleds på Saaris gård i Mäntsälä, som vi får bekanta oss med under turismföretagare Marjut Jokinens guidning.

Läs mera | 0 Kommentarer

 

18.02.2016Livskraftiga vatten

Hangonkyla, kuva Tuula Palaste-EerolaBosättning, sjöfart, krig och rekreation har format Nylands kust under århundraden. Livskraftiga vatten är en artikel skriven av Heli Vauhkonen där hon sammanfattar innehållet i utredningen om kulturmiljöerna vid Nylands kust och skärgård.

Läs mera | 0 Kommentarer

18.02.2016Ett grönbälte med många möjligheter

Siluettikartta, kuva Elise LohmanHelsingforsregionens enhetliga grönområden bildar ett på internationell nivå unikt grönbälte som går via yttre skärgården i Porkala och Kyrkslätts skogsområden till Noux och Luk. Därifrån fortsätter grönbältet till Petikko och Tusby träsk och vidare ända till Sibbo storskog och de sydliga skärgårdsområdena.

Läs mera | 0 Kommentarer

18.02.2016Nye trafikplaneringschefen lever som han lär

Petri Suominen, kuva Milla AaltoPetri Suominen inledde sitt arbete som trafikplaneringschef vid Nylands förbund förra hösten. Vi frågade Petri hur han ser på trafiken och dess framtid.

Läs mera | 0 Kommentarer

18.02.2016Idéer för ny slags landskapsplan

Idealamput, kuva Tuula Palaste-EerolaDet nuvarande trefasiga plansystemet fungerar i princip, men i praktiken omfattar det ändå en hel del överlappande arbete. Den nya landskapsplanen som utarbetas för Nyland kunde öppna de här knutarna och klargöra arbetsfördelningen mellan förbundet, kommunerna och övriga parter som utför regionplaneringsarbete, skriver Merja Vikman-Kanerva och Ilona Mansikka från Nylands förbund.

Läs mera | 0 Kommentarer

12.02.2016Människorna bakom våra kulturmiljöer: Arkitekt Tiina Valpola och Högfors bruksområde

Högforsin ruukki ja joki, kuva Tuula Palaste-Eerola
I den sista delen av artikelserien reser vi till nordvästra Nyland och Högfors där vi gör en djupdykning i Högfors bruksområdes fascinerande historia.

Läs mera | 0 Kommentarer

25.11.2015Jorma Mäntynen: Landskapsplanen främjar logistiken och näringslivet

Jorma Mäntynen, kuva Marjaana Malkamäki, TTYn kuva-arkistoProfessor Jorma Mäntynen från Tammerfors tekniska universitet utvärderar landskapsplanen ur ett logistik- och näringsperspektiv.

Läs mera | 0 Kommentarer

25.11.2015Jari Niemelä: Grönstruktur och ekosystemtjänster främjar välbefinnandet

Jari Niemelä, kuva Linda TammistoProfessor Jari Niemelä vid Helsingfors universitet utvärderar landskapsplanen ur ett grönstrukturperspektiv.

Läs mera | 0 Kommentarer

25.11.2015Planarbetet pågår – Så här utvärderar experterna den fjärde planen

KaavaJust nu pågår arbetet med att slutföra förslaget till etapplandskapsplan 4 för Nyland. Vi frågade fyra experter om hur planen motsvarar målsättningarna för den samt hur planen borde slutföras. Samtidigt söker vi redan idéer för följande helhetslandskapsplan.

Läs mera | 0 Kommentarer

25.11.2015Marketta Kyttä: Identifiera, vårda, utnyttja – riktlinjer för Nylands kulturmiljö

Marketta KyttäProfessor Marketta Kyttä från Aalto-universitetet utvärderar landskapsplanen ur ett kulturmiljöperspektiv.

Läs mera | 0 Kommentarer

25.11.2015Eeva Säynäjoki: Måt en hållbarare hållbarhet

Eeva Säynäjoki, kuva Kristinn IngvarssonForskardoktor Eeva Säynäjoki vid Aalto-universitetet utvärderar landskapsplanen och även annat material som berör landskapet ur ett perspektiv som omfattar vindkraft, hållbar utveckling och utsläpp av växthusgaser.

Läs mera | 0 Kommentarer

30.10.2015Människorna bakom våra kulturmiljöer: Människorna som förädlat Tytyri gruvmuseum

Eero Ahtela, kuva Tuula Palaste-EerolaBara ett stenkast från Lojo centrum ligger Finlands enda underjordiska gruvmuseum, Tytyri. Museet tar sina besökare nästan hundra meter ner under jordytan.

Läs mera | 0 Kommentarer

11.09.2015Människorna bakom våra kulturmiljöer: Inspirerad av maskinverkstaden i Böle

Pasilan konepajalla, kuva Tuula Palaste-EerolaDen gamla maskinverkstaden i Böle bär på en bit av huvudstadens historia. Trots det är det få förbipasserande som lägger märke till denna pärla bland våra industriella byggnadsarv: lokstallet med sitt glastak, skorstenen som reser sig mot himlen och de andra massiva byggnaderna i rödtegel.

Läs mera | 0 Kommentarer

11.05.2015Så här framskrider landskapsplanen för Östersundomområdet – tre alternativ övervägs

Östersundom

Landskapsstyrelsen gick vid sitt möte i maj igenom tre alternativ för hur processen med landskapsplanen för Östersundomområdet ska fortgå. Styrelsen återkommer till den egentliga planlösningen först då Östersundomkommittén har beslutat huruvida kommittén i enlighet med naturvårdslagen ansöker om undantagsbeslut av statsrådet. Undantagsbeslutet skulle gälla kommunernas gemensamma generalplan.

Läs mera | 0 Kommentarer

19.01.2015Utkastet till ny landskapsplan presenteras vid evenemang för allmänheten

Uutelan kanava, kuva Tuula Palaste-EerolaUtkastet till etapplandskapsplan 4 för Nyland finns till påseende 20.1–20.2.2015. Sakkunniga presenterar utkastet och svarar på frågor vid ett antal evenemang för allmänheten som ordnas på olika håll i landskapet.

Läs mera | 0 Kommentarer