Helsingforsregionens trafiksystemplan garanterar olika färdsätt inom en växande region

Metro. Kuva Tuula Palaste

År 2050 förväntas Helsingforsregionen ha redan två miljoner invånare och en miljon arbetsplatser. Smidiga färdsätt mellan hem, skola, arbetsplats och service skapar en god grund för en välfungerande vardag.

Regionens trafiksystemplan definierar hur områdets trafik utvecklas under de kommande åren och vilka enskilda utvecklingsobjekt som regionalt är de viktigaste.

Inom en region i tillväxt förutsätter detta att servicenivån för kollektivtrafik, gång och cykling höjs. Informations- och styrningsformer ska utnyttjas effektivt, och samtidigt se till logistikens behov och att vägtrafiken löper väl.

Fjorton kommuner ingår i Helsingforsregionens planeringsområde: Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Träskända, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby, Vanda och Vichtis.

Helsingforsregionens trafik HRT svarar för områdets trafiksystemplanering. Trafiksystemplanen är en del av planen över markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen (MBT 2019), som justeras som bäst. Avsikten är att planen blir klar i början av 2019.