Regionutveckling bygger upp ett framtida Nyland

Vi är en myndighet som svarar för Nylands utveckling. Vårt arbete har siktet inställt långt in i framtiden, men fastställer även utvecklingsåtgärderna för de kommande åren.

Som grunden för arbetet skapas gemensamma strategier och program i samarbete med landskapets aktörer. Utgående från dessa program och strategier väljs de åtgärder som ska förbättra landskapets konkurrenskraft samt öka invånarnas välmående och kompetens.

Nylands förbund finansierar även olika projekt som utvecklar området. Vi har både nationell finansiering samt EU-finansiering till vårt förfogande.


Modell för landskapets utveckling

SV-Maakunnan-kehittamisen-malli-2017


Läs mera om regionutveckling:


Nylandsprogrammet-2.0-taustalla

Nylandsprogrammet 2.0

En långsiktig vision och strategi för år 2050 och prioriteringar för den kommande programperioden 2018–2021


tulevaisuustarkastelu-etusivu

Nyland 5.0 – Någonting bättre

Framtidsgranskningen som sträcker sig till år 2050 utgör grunden för det kommande Nylandsprogrammet 2.0.

Kehittaminen-teemoittain


Utvecklingsteman

Bekanta dig med den nyländska utvecklingen via olika teman

Leijat. Kuva Tuula Palaste

Nylandsprogrammet 2014–2017

Nylands vision och strategi samt de kommande årens valAlykas-erikoistuminen


Smart Nyland

Smart specialisering sätter fart på forskning och innovationer


Hankkeet

Förbundets projekt

Utvecklingsarbete sätts i praktiken i och med olika projekt