Regionutveckling bygger upp ett framtida Nyland

Vi är en myndighet som svarar för Nylands utveckling. Vårt arbete har siktet inställt långt in i framtiden, men fastställer även utvecklingsåtgärderna för de kommande åren.

Som grunden för arbetet skapas gemensamma strategier och program i samarbete med landskapets aktörer. Utgående från dessa program och strategier väljs de åtgärder som ska förbättra landskapets konkurrenskraft samt öka invånarnas välmående och kompetens.

Nylands förbund finansierar även olika projekt som utvecklar området. Vi har både nationell finansiering samt EU-finansiering till vårt förfogande.


Modell för landskapets utveckling

SV-Maakunnan-kehittamisen-malli-2017


Läs mera om regionutveckling: