Regionutveckling bygger upp ett framtida Nyland

Vi är en myndighet som svarar för Nylands utveckling. Vårt arbete har siktet inställt långt in i framtiden, men fastställer även utvecklingsåtgärderna för de kommande åren.

Som grunden för arbetet skapas gemensamma strategier och program i samarbete med landskapets aktörer. Utgående från dessa program och strategier väljs de åtgärder som ska förbättra landskapets konkurrenskraft samt öka invånarnas välmående och kompetens.

Nylands förbund finansierar även olika projekt som utvecklar området. Vi har både nationell finansiering samt EU-finansiering till vårt förfogande.


Modell för landskapets utveckling


Modell för landskapets utveckling


Läs mera om regionutveckling:


Nylandsprogrammet kuvalla


Nylandsprogrammet 2014–2017

Nylands vision och strategi samt de kommande årens val


Kehittaminen-teemoittain


Utvecklingsteman

Bekanta dig med den nyländska utvecklingen via olika teman

Alykas-erikoistuminenRIS3-strategin

Smart specialisering sätter fart på forskning och innovationer


Hankkeet

Förbundets projekt

Utvecklingsarbete sätts i praktiken i och med olika projekt