Nylandsprogrammet 2.0 – beredningen framskrider i rask takt

Verso, kuva Pixabay


Beredningen av det nya landskapsprogrammet framskrider i rask takt. Det splitternya programmet skickas under hösten på remiss och färdigställs inom år 2017. Alla kommentarer är välkomna så att vi tillsammans kan bygga upp den bästa möjliga framtiden för Nyland!

Mot den europeiska spetsen

Framtidens Nyland vill vara ett aktivt och fungerande område i den europeiska spetsen. Med hjälp av tre strategiska fokusområden sträcker man sig mot den nya visionen. Vi gör val, som hjälper människorna att bli kunniga och välmående, affärslivet är ansvarsfullt framgångsrikt, hela landskapet är klimatsmart och mångsidigt när det gäller miljön.

Heittomerkki


I framtidens Nyland är människorna kunniga och välmående, affärslivet är ansvarsfullt framgångsrikt, hela landskapet är klimatsmart och mångsidigt när det gäller miljön.


Vi går mot strategiska fokuseringar genom att sätta upp mera detaljerade mål, som sedan genomförs med olika åtgärder. Som bäst ser det nya programmets helhet med vision, strategi och mål ut så här:

Strategiset tavoitteet SVKlicka på bilden för att göra den större.

Vad är det frågan om?

Nylandsprogrammet 2.0 är ett landskapsprogram för åren 2018–2021. Programmet innefattar landskapets långsiktiga vision och strategi för år 205 och fokusområden för den kommande programperioden. Samtidigt är det ett steg mot den nya landskapsförvaltningen som ska ta vid år 2020, och dess strategi- och visionsarbete.

Programmet baserar sig på styrkorna hos aktörerna i landskapet. Valen baserar sig på resultaten i den framtidsgranskning som genomfördes under hösten 2016.

Det gamla programmet i kraft till slutet av året

Programmet som nu är i kraft har utarbetats för åren 2014–2017. I förhållande till det nuvarande programmet ligger fokus i det nya programmet i synnerhet på förbindelserna till Europa och på människornas och naturens välmående.

> Bekanta dig med det tidigare Nylandsprogrammet för 2014–2017