Nylandsprogrammet 2.0 – Programarbete på gång igen!

Verso, kuva Pixabay


Arbetet med att framställa ett nytt landskapsprogram har påbörjats och det pinfärska programmet ska vara färdigt inom det här året.

Nylandsprogrammet 2.0 är ett landskapsprogram för åren 2018–2021. Programmet innefattar en långsiktig vision och strategi och prioriteringar för den kommande programperioden.

Landskapsprogrammet utgår från de regionala aktörernas olika styrkor och hur dessa kan utnyttjas med hjälp av kunskapsmässiga, tekniska och ekonomiska resurser. I programmet behandlas utvecklingsteman och -mål som ska förverkligas genom olika åtgärder.

Det nya landskapsprogrammet utgår från den framtidsgranskning som genomfördes på hösten 2016. Som ett resultat utformades tre centrala utvecklingsmål som utgör grunden för Nylandsprogrammet.

Temat Välbefinnande i arbetets och teknologins brytningsskede tar fasta vid den nyländska invånarens perspektiv. Landskapets affärsverksamhet och näringsliv framhävs i temat Nytt arbete och bra och lönsam affärsverksamhet medan miljön betonas i det tredje temat, En mångsidig livsmiljö och svar på klimatförändringen.

> Bekanta dig med det tidigare Nylandsprogrammet för 2014–2017