Förbundets projekt gör landskapets utvecklingsarbete konkret

Vi visar vägen för den nyländska landskapsutvecklingen och tar inititativ till de viktigaste nyländska projekten.  

Vi för samman rätta intressegrupper, finansiärer och genomförare kring de projektidéer som Nylandsprogrammet ger upphov till. Om det behövs tar vi också på oss rollen som projektförvaltare.

Viktiga projekt på landskapsnivå genomför vi med egna resurser och medel. För finansieringen har vi även tillgång till landskapsutvecklingspengar som ingår i den statliga budgeten.

På de här sidorna presenterar vi våra aktuella projekt.
NSB CoRe logokuva
NSB CoRe
Projektet har i syfte att utveckla trafiken och markanvändningen inom Nordsjön–Baltikum-korridoren.Climate-KIC

Climate-KIC Pineers into Practice

Projektet stöder innovationer som minskar koldioxidutsläppen och främjar anpassningen till klimatförändringens effekter.


valokuitu
Snabbt bredband

Det riksomfattande projektet har som mål att alla finländare ska ha tillgång till ett snabbt bredbandsnät.


iEER

iEER

Projektet strävar efter att utveckla de tjänster som erbjuds åt unga företagare och förbättra samarbetet på regionnivå


lasiseinä. Kuva Tuula Palaste

BRIDGES

BRIDGES-projektet betonar speciellt tillväxtmöjligheterna för bioekonomi och cleantech-temat.


Logistiikka. Kuva Tuula Palaste
FinEst Link
Projektet utreder förutsättningarna för tunneln Helsingfors-Tallinn.
Asumisen työkalupakki logo

Verktyg för bra boende

I samarbete med regionala aktörer löser projektet problem i anslutning till boendet i Nyland.Passage

PASSAGE

Projektet PASSAGE har i syfte att främja kolsnål ekonomi i de europeiska sundområdena.


Suomenlinna, kuva Kosti Keistinen
Plan4Blue

Projektet vidareutvecklar havsplaneringens processer och stöder den hållbara tillväxten inom havsområdena.


rahtilaiva. Kuva Tuula Palaste

Scandria®2Act

Projektet Scandria®2Act tar fokus på koldioxidsnåla bränslen och på att förbättra förutsättningarna för gods- och persontrafik.