Förbundets projekt gör landskapets utvecklingsarbete konkret

Vi visar vägen för den nyländska landskapsutvecklingen och tar inititativ till de viktigaste nyländska projekten.  

Vi för samman rätta intressegrupper, finansiärer och genomförare kring de projektidéer som Nylandsprogrammet ger upphov till. Om det behövs tar vi också på oss rollen som projektförvaltare.

Viktiga projekt på landskapsnivå genomför vi med egna resurser och medel. För finansieringen har vi även tillgång till landskapsutvecklingspengar som ingår i den statliga budgeten.

På de här sidorna presenterar vi våra aktuella projekt.