Avslutade projekt

Aita. Kuva Anni Levonen

På de här sidorna hittar du information om projekt som pågått vid Nylands förbund men som redan har avslutats. Det är fritt fram att använda projektmaterialet som finns på sidorna.

AJA-projektet pågick 1.1.2012–31.5.2014 och hade som syfte att tillsammans med invånarna och andra aktörer i Storåkern i Esbo skapa en modell för att samla in användarinformation. Med hjälp av användarinformationen kan man utveckla servicen i bostadsområdet.

Energirådgivningsprojektet erbjöd praktisk energirådgivning för landskapets invånare och byggentreprenörer.

EXPAT-projektet pågick från 2012 till 2013 och stödde anpassningen av internationell kompetent arbetskraft i Nyland. Projektet främjade samtidigt de inflyttades integration i det finländska samhället.

Projektet Verktyg för bra boende utredde behovet av en aktör på landskapsnivå som skulle ha hand om frågor som berör boende.

KESTI-projektet 2012–2014 främjade tillämpandet av ny hållbar teknologi och nya hållbara metoder i områdesbyggandet.

Kampanjen Sommajobb i Nyland 2014 uppmanade nyländska kommuner, företag och andra arbetsgivare att erbjuda sommarjobb åt unga i landskapet.

Nostra-projektet samlade de europeiska sundområdenas goda förfaringssätt i anslutning till trafikförbindelser, samförvaltning mellan olika områden och fungerande trafik.

TouNet 2012–2014 var ett turismprojekt som utvecklade samarbetet mellan aktörer och affärsverksamhet inom turismen.

Med VATTNEN-projektet strävade vi efter att få fart på vattenskyddet och samverkan mellan olika grupper från 2013 till 2016.

Projektet Gemensam utbildningsgaranti var ett tvåårigt projekt frän 2015 till 2017 med syfte att klargöra hur anordnarna av yrkesutbildningen i Nyland har lyckats med att förverkliga utbildningsgarantin för unga.